Rapport identifierar 8 kanaler för ESG -risker i banker: 

Att förstå ESG-risker, hur de påverkar samhället, den roll banksektorn spelar, hur den integrerar ESG i investeringsbesluten och hur tillsynsmyndigheterna kan styra dessa processer är helt avgörande för hållbarhetsagendan.

EU-kommissionen publicerade i augusti en rapport man beställt av Blackrock som belyser utvecklingen av verktyg och mekanismer för att integrera ESG i EUs tillsyn och i bankernas affärsstrategier, investeringspolicies och riskhantering. Rapporten hävdar att implementeringen av ESG-faktorer måste accelerera. Få banker har en övergripande strategi för att säkerställa samordning mellan E, S och G faktorer.

Rapporten innehåller också en diskussion om de åtta överföringskanaler genom vilka ESG -risker kan påverka banker. Det finns dock ingen gemensam förståelse för hur man kan förbättra ESG -överföringskanalerna. Rapporten efterlyser också förbättrade ESG-definitioner, mätningar, metoder och kvantitativa indikatorer genom samarbeten, tillsynsinitiativ och vägledning.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleFinns det en ESG -bubbla? 
Next articleEuropeiska kommissionen publicerar ramar för gröna obligationer: