Finns det en ESG -bubbla? 

Seniorekonomen Sirio Aramonte och ekonomen Anna Zabia var medförfattare till den senaste kvartalsgranskningen gjord av Bank of International Settlements. De uttrycker där sin oro över den snabba hastighet med vilken ESG-investeringar har ökat. Bristen på standardisering och klassificeringsproblematik gör det svårt att ge en exakt beräkning av ökningen.

Det finns därför risk för att den snabba tillväxten kan leda till en bubbla och författarna efterlyser ökad transparens och redovisning av data för att identifiera och hantera de ökade finansiella risker som kan uppstå.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleDen svåra energiomställningsgåtan
Next articleRapport identifierar 8 kanaler för ESG -risker i banker: