Principer för gröna och sociala obligationer

International Capital Markets Association (ICMA) publicerade 2021 års upplaga av sin ”Green and Social Bond Principles” (GBP), ett frivilligt ramverk för bästa sätt att ge ut sociala och gröna obligationer för att vägleda kapitalmarknaderna att stödja miljö och social hållbarhet. Detta är den första uppdateringen av publikationen sedan 2018.

Läs mer här.

Previous articleOljejättar under attack
Next articleIEAs rapport