IEAs rapport

En ny rapport från International Energy Agency (IEA) visar att genomförda åtaganden inte är tillräckliga för att uppnå netto-noll CO2-utsläpp fram till 2050 och förhindra en global temperaturhöjning med 1,5 ° C över förindustriella nivåer. Rapporten beskriver hur ett energisystem som är CO2 neutralt kan skapas fram till 2050 och samtidigt säkerställa stabil energiförsörjning men också undersöka tex vilken roll bioenergi, koldioxidavskiljning och beteendeförändringar kan spela.

Läs mer här.

Previous articlePrinciper för gröna och sociala obligationer
Next articleChina’s Carbon Neutrality Target and Responsible Investment Trends and an introduction to China SIF