UNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar

Barn utgör nästan en tredjedel av jordens befolkning men deras rättigheter beaktas inte specifikt i samband med hållbara investeringar. Som en hjälp för investerare att integrera denna fråga har UNICEF publicerat ett verktyg. Detta innehåller vägledning och en bedömningsram som består av poängmetoder och indikatorer för due diligence för barnrättigheter.

Läs mer här.

 

foto Ben Scherjon från Pixabay

Previous articleNya åtaganden i samband med President Bidens toppmöte
Next articleVidareutveckling av Hållbarhetsprofilen