Nya åtaganden i samband med President Bidens toppmöte

Vid President Bidens klimat-toppmöte den 22-23 april meddelade hans administration att USA har som mål att till 2030 ha minskat sina koldioxidutsläpp med 50-52% jämfört med 2005 års nivåer. Obama-administrationens tidigare åtagande var att till 2025 nå en minskning om 26-28% från nivån 2005.

Läs vidare här.

 

Image: Officiellt foto från Vita huset av Cameron Smith

Previous articleSEC startar specialavdelning för klimat och ESG
Next articleUNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar