Framtidens mat

Den 6 maj arrangerade Mistra tillsammans med Swesif ett webbinarium kring framtidens mat och de utmaningar inom klimat och biologisk mångfald som finns med vårt nuvarande livsmedelssystem.  

Vårt nuvarande livsmedelssystem står för en stor del av de globala växthusgasutsläppen. En tredjedel av världens odlade mat blir till matavfall. Livsmedelsproduktion och markanvändning leder till förlust av biologisk mångfald, föroreningar och negativ miljöpåverkan på mark och vatten. För att möta utmaningarna behöver sättet vi producerar och konsumerar mat förändras i grunden.

Med utgångspunkt i Mistras forskningsprogram Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption gav webbinariet en överblick över livsmedelssektorns struktur – dess problem och utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv samt borrade djupare i hur vi åstadkommer en hållbar matkonsumtion och konsumentbeteende samt belyste vilka hinder och möjligheter för att skala upp olika initiativ och strategier som finns.

Talade gjorde Helena Hansson, professor vid SLU och programchef Mistra Food Futures, Åsa Svenfelt, docent vid KTH och programchef Mistra Sustainable Consumption, Beatrice Crona, docent vid Stockholm Resilience Centre och ledare för arbetspaket inom Mistra Food Futures, samt Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder. Modererade gjorde Anders Sahlman

Previous articleTaxonomin – Ett steg i rätt riktning
Next articleEU-kommissionen redovisar kategorisering av hållbara ekonomiska aktiviteter