EU-kommissionen redovisar kategorisering av hållbara ekonomiska aktiviteter

Europeiska kommissionen meddelade den 21 april att den hade antagit den första av ”the EU Taxonomy Climate Delegated Acts (DA)” och därmed specificerat detaljerna i EUs kategorisering av vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. Akten spänner över de ekonomiska aktiviteterna i ungefär 40% av EUs listade företag, i branscher som står för nästan 80% av de direkta utsläppen av växthusgaser i Europa, enligt EU-kommissionen.

Läs vidare här.

 

foto Mediamodifier från Pixabay

Previous articleFramtidens mat
Next articleSEC startar specialavdelning för klimat och ESG