Swesifs medlemsundersökning och dess utfall

Under augusti i år genomförde vi på Swesif en medlemsundersökning där ni medlemmar, via era huvudansvariga, erbjöds att svara på åtta frågor avseende vår verksamhet. Frågor om hur ni upplevde vår organisation, våra avsikter, våra aktiviteter och dess kvalitet. För oss är det en självklarhet att ni medlemmar löpande involveras på olika sätt och ges möjligheten att påverka vårt arbete.

Vi och övriga i styrelsen vill börja med att rikta ett stort tack till alla ni som bidragit. Enkätens utfall har bidragit till för oss redan etablerade, men också många nya, insikter. Vi har fått en större förståelse för vad ni som medlemmar upplever som viktigt att verka för och utveckla i framtiden. Ni har hjälpt oss att vidareutveckla Swesif, och vi har tagit intryck till kommande verksamhetsplan 2021.

Sammanfattningsvis visade utfallet av vår undersökning att ni som medlemmar överlag är mycket nöjda med vår förening och vårt arbete med att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Vi har fått ett index på frågan om medlemmarnas ”övergripande nöjdhet” i form av siffran 8.33. Denna siffra är vi såklart mycket glada för, men inte helt nöjda. Vi vill nu fortsätta vår resa in i framtiden och då, med stor ödmjukhet, ta hänsyn till er feedback.

Nedan kan du läsa en kort summering av de mest utmärkande kommentarerna vi fick i vår undersökning, och som vi nu aktivt arbetar vidare med:

  • Swesifs syfte och mål. Flera upplevde att Swesifs syfte idag är så pass etablerat i samhället att vi bör fundera på hur vi kan anpassa dessa till vår samtid och ta nästa steg i vår förening.
  • Seminarierna och dess innehåll. Flera önskade fler fokuserade och mer aktuella och detaljinriktade ämnen, istället för flera generella. Samt även undersöka om vi kan bjuda in mer välkända opinionsbildare inom ämnen som värnar om Swesifs avsikter.
  • Nätverkande och diskussionsforum mellan medlemmar. Skulle vara intressant att inte bara ha övergripande paneldebatter, utan även workshops som engagerar medlemmar i aktuella och praktiska frågor.
  • Våra systerföreningar. Förtydliga vårt arbete tillsammans med dem.
  • Kommunikation till er medlemmar. Undersök nya plattformar, och hitta ännu intressantare och effektivare sätt att kommunicera.

 

Återigen ett stort tack för alla era bidrag – och välkommen till en höst och vinter med oss på Swesif!

Susanne Bolin-Gärtner / Styrelseordförande i Swesif

Rebecka Elkert / Ansvarig för Swesif medlemsenkät

Previous articleCovid-19 & jämställdhet – Kan krisen göra bolag mer lönsamma och hållbara?
Next articleInvestor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara investeringar