UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att hjälpa de institutioner som behöver anpassa sig till taxonomin har PRI publicerat en handbok där man ger råd, förklaringar och läsanvisningar samt redovisar ett fyrtiotal fallstudier där organisationer beskriver hur dessa har implementerat taxonomin, vilka resultat man hittills sett, utmaningar man stött på och hur man valt att lösa dem samt vilka rekommendationer man vill ge.

Läs vidare här (på engelska)

Previous articleEn kartläggning av hållbara Fintech-företag
Next articleFossila energiföretag når inte 2°C målet