En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact Map”, som har till avsikt att reda ut sambanden mellan fintech och hållbara investeringar och huruvida hållbarhet kan bli nästa framgångstema för fintech-bolag i Norden. Kartläggningen delar upp unga fintech-företag i fem teman.

 

Bilden från Shutterstock ©

Previous articlePandemin tycks skapa ökad medvetenhet om fördelar med mångfald
Next articleUN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi