Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora fossila energiföretagen ligger i linje med den utveckling som krävs för att de ska uppnå sina utsläppsmål på 2°C. Trots annonsering av flera positiva klimatåtaganden på senare tid, redovisar rapporten att branschen ligger långt efter det som världen behöver för att kunna hantera klimatkrisen. Av de 59 olje-, gas- och kolbrytningsföretag som TPI utvärderat med avseende på koldioxidutsläpp har endast sju företag satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Läs mer (på engelska)

Previous articleUN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi
Next articleEUs taxonomi – ur ett användarperspektiv