Investerare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Swesif höll den 25 augusti tillsammans med AP2 ett webbinarium om FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I en diskussion modererad av John Howchin, Secretary-General för Etikrådet, diskuterade Bahar Malavan, Head of Compliance hos AP2, Emma Henningsson, Client Relations hos Sustainalytics, Lina Sandström, Sustainability Analyst hos AP2, Karin Wessman, Sustainability Manager hos EKN och Heidi Östlund, Corporate Legal Counsel hos Volvo AB, hur investerare kan tillämpa principerna, vilka verktyg som finns och vilket ansvar investerare har. De delade med sig av sina egna erfarenheter och utmaningar.

Flera i panelen pekade på ökade förväntningar från anställda och samhälle och att unga ställer högre krav. Även från investerare kommer fler frågor. Hittills har fokus främst varit på leverantörsledet och väldigt lite på kundledet men detta börjar ändras, inte minst tack vare fler samarbeten inom olika branscher.

Se hela diskussionen nedan. Presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Bilder

Presentation 1: Vad innebär vårt ansvar utifrån FN:s vägledande principer? (AP2)

Presentation 2: UNGPs – a service provider perspective (Sustainalytics)

Presentation 3: Andra AP-fondens användning av UNGP Reporting Framework

Presentation 4: Tillämpning av FN:s vägledande principer (EKN)

Presentation 5: Volvokoncernens arbete enligt FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Previous articleHur kan investerare och företag använda FNs hållbarhetsmål i sin rapportering?
Next articleEurosif gör en tabbe