Eurosif gör en tabbe

Eurosif publicerade ett oväntat kritiskt svar till the European Supervisory Authorities (ESAs) angående dess förslag på obligatorisk ESG-information till investerare. Eurosif beskriver i sitt svar de föreslagna indikatorerna som varande alltför ambitiösa och ge alltför mycket information till investerare och uttrycker starka förbehåll för den föreslagna metoden.

Läs vidare här (på Engelska)