Eurosif gör en tabbe

Eurosif publicerade ett oväntat kritiskt svar till the European Supervisory Authorities (ESAs) angående dess förslag på obligatorisk ESG-information till investerare. Eurosif beskriver i sitt svar de föreslagna indikatorerna som varande alltför ambitiösa och ge alltför mycket information till investerare och uttrycker starka förbehåll för den föreslagna metoden.

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleInvesterare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter
Next articleHållbart mode och textil – viktigt fokusområde för investerare