Hur kan investerare och företag använda FNs hållbarhetsmål i sin rapportering?

Se filmen som sammanfattar resultaten av Dansifs, Finsifs och Swesifs rapport ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals”, som publicerades av Swesif i februari 2020. Studien om rapportering av hållbara utvecklingsmål i investeringssektorn genomfördes av en extern konsult (Klinkby Enge), koordinerat av Dansif. Den visar på 17 nordiska investerares perspektiv på SDG-rapportering baserat på deras intervjusvar och visar på åtta riktlinjer och verktyg som företag och investerare kan använda i sina rapporter utifrån Hållbarhetsmålen (SDGs).

Exempel på sådant som lyfts fram i studien och diskuteras i filmen är hållbarhetsmålens (SDG) ökande betydelse för värdepappersföretag och omgivande intressenter. Efter hand som efterfrågan ökar, förbättras också datakvaliteten. Investerarna efterfrågar fortsatt utveckling av datakvalitet och enhetliga rapporteringsmetoder. EUs lagstiftning inom hållbarhetsområdet ses som ett bidrag till ökande standardisering av rapportering från kapitalmarknadens aktörer. SDG-målen uppfattas som tydliga och lätta att förstå och flera organisationer använder dem i sin kommunikation.

De nordiska SIF-organisationerna träffas varje år på en gemensam konferens med syfte att diskutera hur man gemensamt kan arbeta för ansvarsfulla investeringar. I november 2019 hölls konferensen i Stockholm under temat ”Exploring the Frontier”. Huvudtalare var professor Robert Eccles (som talade om behovet av ökad långsiktighet), Victor Galaz (som visade på de största investerarnas betydelse för klimatutvecklingen) och Cecilia Repinski (som talade om betydelsen av ny teknik och fintech). 2020 års konferens, som skulle ha hållits i Finland, fick tyvärr ställas in pga COVID-19 pandemin.

 

Previous articleProduktionsplaner rimmar illa med länders utsläppsplaner
Next articleInvesterare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter