EUs Ministerråd har antagit Taxonomin

Onsdagen den 15 april antog EUs Ministerråd förordningen om Taxonomin, det EU-omfattande klassificeringssystem som kommer att ge företag och investerare ett gemensamt språk för att identifiera de ekonomiska aktiviteter som anses vara miljömässigt hållbara. Avsikten är att uppmuntra till privata investeringar i hållbar tillväxt för att bidra till att EU når målet om att bli klimatneutralt till år 2050. Förordningen behöver nu antas av Europaparlamentet innan den träder i kraft.

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleSamråd om aktionsplanen för hållbar finansiering
Next articleDatakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter