Datakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter

Passiva investeringsprodukter fortsätter att öka i popularitet. Även ESG-anpassade indexprodukter ser en kraftig tillväxt. I en nyligen publicerad rapport från FN: s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) konstaterar man dock att datakvalitet och tillgänglighet inte alltid håller tillräcklig standard. Särskilt tillförlitlighet och tillgänglighet av företagsdata upplevdes som stora utmaningar. Rapporten behandlar även vilken roll som reglerarna kan spela i utformning och konstruktion av jämförelseindex.

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleEUs Ministerråd har antagit Taxonomin
Next articleStudie Ifrågasätter Hållbarhetseffekter av Medlemskap i PRI