Studie Ifrågasätter Hållbarhetseffekter av Medlemskap i PRI

I en akademisk rapport skriven av professor Soohun Kim, Georgia Institute of Technology, och professor Aaron Yoon, Northwestern University, menar författarna att medlemskap i UN PRI inte har lett till några meningsfulla ESG-förbättringar i medlemsföretagens investeringar utan att den största effekten har varit ett ökat inflöde till deras investeringsprodukter. En representant för PRI pekar på svagheter i studiens begränsade urval och val av metod.

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleDatakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter
Next articleInnebörden av Expertgruppens (TEG) Lagförslag