Samråd om aktionsplanen för hållbar finansiering

Onsdagen den 8 april lanserade EU Kommissionen en konsultation om den förnyade strategin för hållbar finansiering. Den förnyade strategin, baserad på handlingsplanen från 2018 ”Action Plan on Financing Sustainable Growth”, syftar till att tillhandahålla en färdplan för att öka privata investeringar i hållbara projekt och till att hantera och integrera klimat- och miljörisker i det finansiella systemet. Initiativet kommer också att ge ytterligare underlag för att skapa ramar för EUs investeringsplan ”the European Green Deal Investment Plan

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleTPI, State of Transition Report, 2020
Next articleEUs Ministerråd har antagit Taxonomin