FCA föreslår nya krav på klimatinformation

Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet, FCA, har offentliggjort förslag som beskriver nya klimatrelaterade informationskrav för sk premiumlistade emittenter. Den nya regeln kommer att kräva att alla kommersiella företag med en premiumlistning antingen publicerar klimatrelaterad information i enlighet med vad som fastställts av TCFD eller förklarar varför de inte gör det. FCA kommer att överväga att samråda om att utvidga denna regel till att omfatta ett större antal emittenter.

De förslag som lagts fram bygger på rekommendationerna i den befintliga globala standarden TCFD. FCA efterfrågar också återkoppling om förtydliganden vad gäller hur de nuvarande kraven för alla börsnoterade företag redan kräver klimatrelaterad och annan hållbarhetsrelaterad information.

Läs en mer fullständig sammanfattning på NordSIP

Previous articleKan aktivt ägarskap göra skillnad? Vad säger forskningen?
Next articleInvesterares möjligheter att verka för barns rättigheter