ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras dock att samma framgång inte har uppnåtts av marknader för hållbara ränteprodukter och att många utmaningar återstår.

Esma är betydligt mindre optimistisk när det gäller resultatet för gröna obligationer. Genom att referera till forskning från världsbanken (IMF) konstaterar man att det ännu inte finns väsentliga bevis som pekar på vare sig över- eller underavkastning för gröna obligationer jämfört med konventionella obligationer.

Läs en mer fullständig sammanfattning på NordSIP

Previous articleÅrsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv
Next articleDansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen