Årsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv

Hej Swesif-medlem!

Ännu ett Swesif-år har passerat! Under 2019 anslöt sig flera medlemmar och vid årsslutet kunde vi summera till 108. Bredden i vår medlemsbas är det som gör Swesif så unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige. Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Det är fascinerande att se hur det vi arbetat med och för i snart två decennier har hamnat i mittfåran för både finansmarknadspolitik, investeringsstrategier och affärsbeslut. Självklart kan Swesif och andra ”SIF:ar” i världen ta på sig en del av äran för framstegen, men vi ska nog snarare tänka att vi ägnat oss åt att envist och uthålligt kratta manegen för det ofrånkomliga. Världen står inför en omställning utan motstycke och finansmarknaden ska inte stå på läktaren. Den har en viktig roll att fylla och med stor säkerhet har vi det mesta jobbet framför oss!

Jag vill tro att skälet till att Sverige ses som ett föregångsland inom hållbara investeringar är att vi började mobilisera oss tidigt genom kunskap, samverkan och perspektiv. Det är förövrigt tre ord som jag tycker sammanfattar var Swesif kommer ifrån och hur vi ska fortsätta vara relevanta in i det nya decenniet. Under 2019 började vi i styrelsen tänka ännu mer strategiskt kring just kunskapsbyggandet. Vad är det vi som medlemmar behöver behärska för att å ena sidan förstå, å andra sidan driva utvecklingen inom hållbara investeringar? Vi brukar prata i tre dimensioner.

Var och en som försöker hänga med i allt som händer på marknaden, både regleringar och frivilliga initiativ, förstår att det här med Hållbar finansmarknad är ett kunskapsområde i sig. Seminariet ”From action plan to a sustainable investment market in the EU”, med fokus på implementeringen av den gröna taxonomin, lockade också i särklass flest deltagare under 2019. För tredje året i rad bjöd vi in på temat ” Vad hände egentligen på PRI in Person?”, där några som var på plats i Paris delade med sig av sina observationer och reflektioner. Mycket uppskattat bland oss som stannade hemma att få en temperaturmätning på den globala diskursen. Smart och effektivt!

Hållbart värdeskapande är ett annat kunskapsfält, som handlar om hur vi som praktiker kan omsätta de här perspektiven i vårt dagliga arbete och uppdrag. Här är det viktigt att både fokusera på det som förenar och det som skiljer mellan olika aktörsroller, strategier och tillgångsslag. Klimatfrågan är universell och vi har haft flera seminarier, bland annat ett om hur vi kan redovisa, värdera och hantera klimatrisker och ett annat om metoder för scenarioanalys. Vi har också fördjupat oss i hur vi kan göra Private Equity mer hållbart, samt påbörjat ett nytt tema inom ESG i ränteförvaltning. Initiativet för Långsiktig investeringsanalys (ILIA) presenterade sin första forskningsrapport i maj, med fokus på hur vilket utrymme de längre perspektiven ges i konversationen mellan aktörerna på kapitalmarknaden. Tack för gott samarbete SSFC (länk: https://www.stockholmsustainablefinance.com/)!

Det tredje området i Swesifs kunskapsbygge kan vi kalla Hållbarhetsfundamentan, och handlar om själva utgångspunkten för alltihop. Att du som som strateg och praktiker inom finans känner att du bottnar i vad hållbarhetsdiskussionen egentligen handlar om, vad som händer i den reala ekonomin och hur det påverkar den finansiella (och vice versa). Impact talar många om idag, och då om något är det avgörande att ha koll på realiteterna. Årets seminarier har kretsat kring olika områden som investeringsrisker och -möjligheter kopplade till vatten. Företag och mänskliga rättigheter fanns på agendan för en annan aktivitet och vi arrangerade en första så kallad Investor Brief om hållbar plast, tillsammans med Mistra (länk: https://www.mistra.org/). Sist ut var ett seminarium om transformationsbehovet inom livsmedelskedjan, i samarbete med FAIIR (länk: https://www.fairr.org/).

Årets verkliga Grand Final blev när vi bjöd in våra nordiska systerorganisationer till det årliga Nordic SIF-mötet. Runt 130 personer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samlades i 7-8 november kring tre olika teman: Long-termism; Engagement for real change; och Sustainable Digital Finance. Externa talare som vidgade perspektiven och utmanade, följt av workshops för att diskutera handlingsalternativ och eventuella samarbeten. Som alltid avslutade vi med en halvdags erfarenhetsutbyte om ”livet som SIF”. Däremellan en härlig vegetarisk middag på Moderna Museet med många goda samtal! Vi hoppas att det nordiska utbytet kan fördjupas framöver, inte minst eftersom flera medlemmar har en pan-nordisk verksamhet.

Ett roligt projekt som startat under året är en modernisering av vår hemsida. Ser fram emot att presentera ny struktur och kostym i slutet på Q1. Vi ser också fram emot spännande seminarier under 2020. Den 18 februari är det rapportlansering för det Swesif-initierade forskningsprojektet om ägarstyrning, som gjorts i ett samarbete mellan SSFC och Mistra under 2019, och den 3 februari anordnas ett seminarium om hur Transition Pathway Initiative (TPI) kan stötta investerare när det kommer till koldioxidtunga branscher och bolag . Vi planerar också för en uppföljning på förra årets populära taxonomiseminarium under våren, en djupdykning i UN Guiding Principles Reporting Framework, samt ytterligare några kunskapsboostande Investor Briefs. Stay tuned!

Jag och styrelsen vill tacka för det stora engagemanget från medlemmarna, och som ordförande så imponeras jag också över styrelseledamöternas energi och kreativitet. Jag kan lova att det inte saknas idéer, möjligen tid då vi alla arbetar med Swesif vid sidan av våra ordinarie jobb. Som vanligt, hör av er till oss om ni vill vara med och engagera er i projekt, bidra i seminarier, eller har önskemål.

Ett par styrelseplatser står till förfogande och du som är intresserad av att engagera dig i styrelsen är välkommen att skicka din ansökan till Swesif@swesif.org senast den 15 februari.

Önskar er en god start och fortsättning på 2020!

Hälsningar

Anita Lindberg

Styrelseordförande

 

Previous articleKan Fintech och ny Teknologi öka Takten i Samhällets Hållbarhetsomställning?
Next articleESMA bekräftar överavkastning för ESG-index