Swesif tipsar: SIS startar arbetsgrupp för hållbara finanser!

Den 7 december 2017 hölls ett välbesökt halvdagsseminarium om hållbarhet inom finanssektorn på SIS där bl.a. Anita Lindberg från Swesif deltog i panelen. Till seminariet kom 70 deltagare från myndigheter, akademi, finansbranschen och miljömärkningsorganisationer. Se sammanfattning och presentationer från seminariet här: https://www.sis.se/hallbara-finanser. I samband med detta seminarium startade SIS en ny arbetsgrupp för att erbjuda svenska aktörer möjlighet att påverka standarder kring hållbara finanser på internationell nivå utifrån ett svenskt perspektiv. Genom ett deltagande i arbetsgruppen skapar du ytterligare nätverk och håller dig uppdaterad kring internationell utveckling kring hållbar finans.

Pågående internationell standardisering
ISO håller på att utveckla två nya standarder inom området hållbara finanser: ISO 14097 Climate Finance och ISO 14030 Green Bonds. Huvudsaklig målgrupp är finansiella organisationer samt investerare och emittenter av gröna obligationer. Climate Finance ska ta fram krav på bedömning av portföljers klimatrisk samt portföljers bidrag i olika scenarion (t.ex. 2-graders målet). Green Bonds handlar om att harmonisera terminologin kring gröna obligationer, taxonomin av behöriga projekt samt rapportering och verifiering av en grön obligations miljöprestanda.

Delta i arbetsgruppen
SIS arbetsgrupp för Monetarisering & Hållbara finanser följer ovan arbeten i Sverige. Vill ni få förhandsinformation från internationella sammanhang och agera proaktivt genom att identifiera möjligheter inom den föränderliga finansmarknaden? Delta i standardiseringen! Representanter från finanssektorn efterlyses särskilt.

Er kontakt på SIS
Jimmy Yoler, projektledare Miljö & hållbar utveckling
08-55 55 20 16
jimmy.yoler@sis.se

Anna Jonsson, standardiseringskoordinator, Omvärldsbevakning & dialog
08-55 55 20 77
anna.jonsson@sis.se

Previous articleSwesif tipsar: Jämställdhet och mångfald som förändringskraft. Frukostseminarium 1/2
Next articleSwesif tipsar: CDP Nordic Spring workshops – Stockholm