Swesif bidrar till rapport kring ansvarsfulla investeringar!

Inflection Point Capital Management (IPCM) har i uppdrag av norska finansdepartementet tagit fram rapporten – Mapping of global responsible investments best practices där 15 olika institut har bidragit med kunskap kring ansvarsfulla investeringar. Swesif bidrog till rapporten genom att svara på frågorna:

  1. What has been the membership growth in your SIF over the last 3 years?
  2. Which themes have dominated the discussion at SIF meetings over the last 3 years?
  3. What would be key actions you plan to take to help further uptake in the market of SIF practices?

Där beskrivs bl.a. projektet ”Initiativet för långsiktig investeringsanalys” som nyligen initierats av Swesif som en viktig åtgärd i det framtida arbetet kring ansvarsfulla investeringar. Noterbart är även Swesifs kraftiga medlemstillväxt de senaste tre åren (138 %), som sticker ut i jämförelse med övriga SIF-organisationer som bidragit till rapporten.

Ta del av rapporten här.

Previous articleSwesif startar nytt initiativ för långsiktig investeringsanalys
Next articleSwesif tipsar: Jämställdhet och mångfald som förändringskraft. Frukostseminarium 1/2