Pressmeddelande: Ny styrelse jobbar vidare för hållbara investeringar

Pressmeddelande den 23 maj 2017

Swesif (Sveriges forum för hållbara och ansvarsfulla investeringar) har fått en ny styrelse, i och med årsstämman den 18 maj. Styrelsen består av elva ledamöter med en bred samlad kompetens inom hållbarhetsanalys, förvaltning, produkt och marknad, samt forskning.

Anita Lindberg, ESG-ansvarig på Alfred Berg tar över ordförandeposten efter Johan Florén, AP7. Göran Karlsson, Skandia Fonder; Gabriel Lundström, SEB; samt Kajsa Brundin, Söderberg & Partners, stannar kvar i styrelsen ytterligare ett år.

Nya ledamöter är:

  • Susanne Bolin Gärtner, Folksam
  • Thomas Hellström, Odin Fonder
  • Peter Lööw, Alecta
  • Fredric Nyström, Öhman Fonder
  • Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre
  • Magnus Strömer, Handelsbanken
  • Emilie Taube, Spiltan Fonder

Samtidigt tackades följande styrelsemedlemmar för sina insatser: Christina Hillesöy (Länsförsäkring), Emma Sjöström (Nuwa), Cecilia Seddigh (Sparplatsen), Aron Sigblad (Finansliv), Maria Nordqvist (Lannebo Fonder) och Jenny Gustafsson (Handelsbanken Fonder).

– Det har varit sex intensiva och väldigt roliga år med en explosionsartad utveckling av organisationen. När jag kom in var drygt 20 företag medlemmar, idag har medlemsantalet passerat 80. Finansbranschen har helt enkelt gått ’all in’ i hållbarhet.

Johan Florén, avgående ordförande

– Jag säger tack för förtroendet och ser fram emot min nya roll i styrelsen med entusiasm och ödmjukhet. Inte minst är det jätteroligt att se så olika kompetenser kliva in. Vi befinner oss i ett läge med två starka trender inom hållbara investeringar: Standardisering å ena sidan, ett stort innovationsbehov å andra sidan. Swesif är en viktig aktör för att hitta en bra och rimlig balans mellan de båda drivkrafterna, genom samordning, utbyte och kunskapshöjning.

Anita Lindberg, tillträdande ordförande

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesifs viktigaste uppdrag är att sprida information om hållbara investeringar i Sverige, bidra till utveckling av ny kunskap inom området samt utgöra en mötesplats för medlemmarna. Swesif växer snabbt och har idag har över 80 medlemmar från olika delar av finansmarknaden och samhället – kapitalägare, kapitalförvaltare, tjänsteföretag, forskare och intresseorganisationer.

För mer information kontakta:

Anita Lindberg, ordförande
anita.lindberg@alfredberg.com
070-1654722

Previous articleSwesif lanserar filtreringsmöjligheter på hallbarhetsprofilen.se
Next articleSwesif tipsar – Hållbara seminarier i Almedalen du inte vill missa