Swesif tipsar – Hållbara seminarier i Almedalen du inte vill missa

Swesif har satt samman en lista på hållbara seminarier i Almedalen som du inte vill missa. Listan kan även laddas ned i ett utskriftsvänligt format här.

MÅNDAG

Hur skapar man en hållbar bank som samtidigt räddar världen?

08:30 – 10:00
ka:feit, Hästgatan 3

Höga krav ska ställas på bankernas hållbarhetsarbete. En sund kultur och god affärsetik är viktiga ledord. Samtidigt förändras världen dramatiskt, där klimatet har blivit en ödesfråga. Även där kan bankerna spela en stor roll för att påverka utvecklingen. Är det bankerna som kan rädda världen?

 • Sasja Beslik, Chef för hållbara finanser, Nordea
 • Rodney Alfvén, Chef för investerarrelationer, Nordea

Frälsare eller flaskhals? Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling

10:00 – 10:50
Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26

Världen har enats om 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Men vems är ansvaret att bidra med det enorma kapital som krävs? Är finansmarknaden frälsare eller flaskhals i sammanhanget? Meningarna går isär och hållbarhet är fortfarande godtyckligt i finansbranschen.

Vad är det som krävs för att få det stora kapitalet att snabbt mobilisera till fördel för en hållbar utveckling? Hur låter vi kapitalet vara långsiktigt när grunden för finansmarknaden är kortsiktig? Är det dags att införa andra typer av avkastningsmått, innan regleringar, kostnaden för externaliteter och därmed börskurser hinner ikapp? Välkommen till ett viktigt samtal som representerar fem perspektiv på den hårt bevakade, ansatta finansbranschen och om dess ansvar för en hållbar utveckling.

 • Carl-Henrik Arosenius, Chef investerarrelationer, Kommuninvest
 • Magnus Billing, VD, Alecta
 • Peter Elam Håkansson, Grundare och CIO, East Capital
 • Göran Espelund, Grundare och styrelseordförande, Lannebo Fonder
 • Lena Ingelstam, Chef för partnerskap och innovationer, SIDA

Finansiering av grön omställning – vad krävs för verklig förändring?

11:00 – 11:45
Strandvägen 4

Behovet av miljöfinansiering är enormt, men finansmarknadens omställning går långsamt. Exempelvis utgör gröna obligationer endast en liten andel av de globala investerarnas portföljer. Vad behöver göras? Vilka är de offentliga och privata sektorernas roller för att nå målen? Vad är nästa steg?

Endast en liten del av de globala investerarnas portföljer utgörs av gröna obligationer. Samtidigt finns ett enormt behov av en omställning. Hur ska den åstadkommas – och vad kan offentlig sektor och det privata näringslivet bidra med? I vårt samtal finns experter som kan bidra med olika perspektiv på denna avgörande framtidsfråga. Seminariet handlar om: Den gröna omställningens ekonomi, EU:s initiativ inom hållbar finansiering, Nordisk grön finansiering och de internationella finansinstitutionernas roll. Vilken färg har pengarna?

 • Klas Eklund, Nationalekonom, senior rådgivare, SEB, Tankesmedjan Global Utmaning
 • Magnus Billing, VD, Alecta
 • Thomas Wrangdahl, Utlåningschef, Nordiska investeringsbanken
 • Connie Hedegaard, Fd EU-kommisionär, Concito
 • Sharon Jåma, Moderator
 • Mats Andersson, Särskild utredare Gröna obligationer, Uppdrag av finansdepartementet

Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar

13:00 – 13:45
Donnersgatan 6

Agenda 2030 består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till sjysta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig i den. Finansaktörerna har ett stort ansvar och dina pensionspengar är del i detta.

Hur resonerar AP-fonder och pensionsbolag kring Agenda 2030? Vilka krav på hållbar utveckling ställer de på företagen? Går god avkastning och hållbar utveckling hand i hand? Hur jobbar företagen med Agendan? Och vilka krav kan du ställa som sparare?

 • Magnus Billing, VD, Alecta
 • Staffan Hansén, VD, SPP
 • Jens Henriksson, VD, Folksam
 • Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida
 • Lars Appelqvist, VD, Löfbergs
 • Elisabeth Jamal, Hållbarhetschef, Handelsbanken
 • Jacob König, Fair Finance Guide/Sveriges konsumenter
 • Johan Söderström, VD, Svenska ABB
 • Johan Kuylenstierna, Chef, SEI (moderator)
 • Karin Svensson, Sida (moderator)

”Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?

15:00 – 15:45
Gotlands museum, Strandgatan 14

De flesta svenska kommuner har idag ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål, men glömmer sin kanske största klimatpåverkare – det ägda och förvaltade kapitalet. Går det verkligen att få en god avkastning till rimlig kostnad och samtidigt verka för att kapitalet är i linje med målen?

Många kommuner, regioner och landsting äger och förvaltar ett stort kapital. Den riktigt goda nyheten är att, hur detta kapital placeras, kan bli en kommuns viktigaste bidrag till en bättre och mer hållbar framtid och samtidigt den klokaste vägen till stabil finansiell avkastning. Fonder och andra tillgångar har ofta stor exponering mot fossilbolag och andra koldioxidintensiva företag, som tillsammans har betydligt större negativ klimatpåverkan än en kommuns samlade övriga klimatutsläpp. Under 45 minuter diskuterar vi hur offentliga kapitalägare kan ”klimatsäkra” sin förvaltning utan att äventyra sina avkastningsmål. Välkommen att stanna kvar efter seminariet.

 • Lars Pettersson, Moderator, SPP/Storebrand Kapitalförvaltning
 • Lennart Bondeson, Kommunalråd, (KD) Örebro Kommun/Styrelsemedlem Klimatkommunerna
 • Elin Dalman, Miljöstrateg, Region Västmanland
 • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Mats Andersson, Särskild utredare Gröna Obligationer, Uppdrag av finansdepartementet

Eftersnack: Ekonomi som medel inte mål

22:00 – 22:30
Södra Kyrkogatan 6

Varför behövs en feministisk ekonomi? Vad innebär egentligen automatiska stabilisatorer och varför är pensionssystemet en ungdomsfråga?

Sverige är ett av länderna där ojämlikheten ökar snabbast och ödesfrågan om klimatet hänger över våra axlar – det är hög tid att ställa om till en feministisk ekonomi. Vi presenterar vår nya ekonomiska politik och panelen diskuterar pengarnas roll i att garantera ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med mänskliga rättigheter i fokus. Panelsamtalet efterföljs av mingel.

 • Ylva Moberg, Doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet
 • Martin Jordö, Ekonomisk-politisk talesperson, Feministiskt initiativ

TISDAG

Innovation and Stakeholder engagement – money with meaning

08:45 – 09:45
Michael Sars, fartyg

Governments, cities, businesses and their stakeholders in the Nordic countries are setting ambitious targets on climate change and the Sustainable Development Goals (SDGs). How can we scale up and accelerate actions to meet the ambitious targets on climate change and the SDGs?

Common targets include becoming climate neutral, carbon neutral and fossil free. The targets are all to be achieved within a specific time period, with end dates ranging from 2025 to 2050. To meet these ambitious targets, businesses and governments at all levels will need to unlock sources of climate financing. Investors and businesses are well prepared with new tools and sources that bring new solutions to the market. 08.45-09.00 Introduction – Fireside chat with Epi Ludvik Nekaj. The insight in the Crowdsource world – new sources for growth and sustainable development.09.00-09.45 Panel discussion – How can new and innovative finance solutions enable customers and citizens to reduce their carbon footprint?

 • Anne-Maria Salonius, Director Finland, Ålandsbanken
 • Anders Egelrud, CEO, Fortum Heat
 • Marc Klaus, Co-Director, Race For The Baltic
 • Staffan Hansen, CEO, SPP
 • Epi Ludvik, Founder, Crowdsourcing week, Singapore
 • John Davis, Director Financial Industry, South Pole Group

Resan mot hållbar finans – vem gör vad?

09:50 – 10:30
Södra kyrkogatan 9

Vi vet att vår försörjning måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig. Framsteg görs på många håll, men mer kapital flödar fortfarande till ohållbara investeringar än hållbara. Det är med andra ord hög tid att ställa om finanssektor

Investeringar kallas med rätta ”the steering wheel to the future”, för att vi på många sätt får den framtid vi investerar oss till. Vi vet att vår försörjning måste fungera inom planetens gränser för att vara långsiktigt uthållig. Framsteg görs på många håll, men mer kapital flödar fortfarande till ohållbara investeringar än hållbara. Det är med andra ord hög tid att ställa om finanssektorn, men hur ska det rent praktiskt gå till? Vem har vilket ansvar i omställningen? Seminariet inleds med en kort presentation av de vetenskapliga hållbarhetsprinciperna. Därefter diskuterar en prominent panel med nyckelspelare inom svensk politik och praktisk finans: Vilka hinder och utmaningar, men också möjligheter och konkreta goda exempel, kan vi se i arbetet med att säkra våra investeringars hållbarhet?

 • Karl-Henrik Robert, Grundare, Det Naturliga Steget
 • Anna Borgeryd, Chefsstrateg, Polarbrödsgruppen
 • Karin Bodin, Vd, Polarbrödsgruppen

Vad har banker och pensionsfonder för ansvar för sina investeringar?

10:00 – 11:00
Hamnplan, H227

Svenska banker och pensionsfonder investerar miljarder i oljebolaget Lundin Petroleum trots anklagelser om att företaget bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan. Varför har de inte agerat mer för att förmå företaget att ta ansvar?

 • Carina Lundberg Markow, Chefstrateg ansvarsfull kapitalförvaltning, ansvarsfullt ägande, Folksam kapitalförvaltning
 • Hans Ek, Ansvarig ESG, hållbarhetsanalys, SEB
 • David Isaksson, CD/CEO, Global Reporting
 • Jakob König, Projektledare, Fair Finance Guide
 • Kathleen McCaughey, Sakkunnig företagsansvar, Amnesty International

Hur kan utveckling och innovation bidra till klimat- och hållbarhetsmålen?

10:00 – 11:00
Michael Sars, fartyg

Nordiska regeringar både på nationell och lokal nivå, företag och deras intressenter har satt höga och ambitiösa mål med sikte på klimatneutralitet, ett fossilfritt samhälle och FN:s hållbarhetsmål (SDG). Men vägen framåt kräver ledarskap, innovation och samarbete i nya former.

Allt fler ställer också krav på att nå målet inom en bestämd tidsram mellan 2025 till 2050. Är finansmarknaderna redo att leverera på löftena från klimatöverenskommelsen i Paris med stora investeringar i både städer och företag? Och har städer, banker och andra intressenter det ledarskap som behövs för den stora omställning som ligger framför oss?

 • Anders Wijkman, Ordförande, Climate-KIC
 • Lotta Nummelin, Vd, Östersjöfonden
 • Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska
 • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Stina Billinger, (Moderator) Planeringschef, Näringsdepartementet

Etik – viktigt på riktigt?

11:00 – 11:45
Gotlands museum, Strandgatan 14

Företagen säger att etik är viktigt. Varför då? Och stämmer det? Trots stolta deklarationer i årsredovisningar så brister det inte sällan i realiteten.

Alla företag säger att etik är viktigt. Men de senaste åren har exemplen varit många på hur företag agerat utan etisk kompass. Det behöver inte handla om att man bryter mot lagen, snarare att man bryter mot det allmänheten, investerarna eller politiken uppfattar som ett etiskt agerande. I vissa fall har ett bristande etiskt agerande stått företagen dyrt i minskat förtroende. Trots stolta deklarationer i årsredovisningar så brister det inte sällan i realiteten. Hur viktig är etiken egentligen för företagen? Är det något man mest bara talar om, men bryter mot då det verkligen gäller? Och hur skapar man en företagskultur där ett etiskt agerande tränger ut i hela organisationen? Möt företrädare för Stora Enso och Telia Company, forskare och kyrkan i ett samtal om etik. Moderator: Helena Stålnert

 • Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso
 • Michaela Ahlberg, F.d. Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Company
 • Johan Tyrberg, Biskop, Lunds stift
 • Bengt Kristensson Uggla, Professor, Åbo Akademi

Hur kan vi ge tillbaka pensionsmakten till spararna?

11:15 – 12:15
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen

Det totala tjänstepensionskapitalet i Sverige uppskattas till 2 000 miljarder. Det är pengar som ska förvaltas för att alla som arbetar ska kunna fortsätta leva ett bra liv även när de slutar arbeta. Men kan de också användas för att påverka och förändra samhället i en bättre riktning?

Hur kan vi ge pensionsspararna större inflytande över hur deras pengar investeras? Hur kan tjänstepensionskapitalet bidra till morgondagens samhällsinnovationer redan idag?

 • Kajsa Brundin, Hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partners
 • Karolina Maceus, Moderator
 • Per Åsling, Centerpartiet
 • Gustaf Rentzhog, Koncernchef, Söderberg & Partners
 • Johan Florén, AP7
 • Tove Dahlgren, AllBright

Hållbart sparande – vart går pengarna idag och var är sparprodukterna som ger miljönytta?

13:00 – 13:40
Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Dina sparpengar är nyckeln till mer hållbar framtid! Forskning visar att hållbara investeringar är lönsammare än placeringar med negativ påverkan på människa och miljö. Hållbara investeringar borde vara standard inte nischprodukter. Vad kan finansbranschen göra för att snabba på utvecklingen?

Alla vill väl kombinera sparande som ger bättre avkastning och gör mer nytta – men hur säkerställer vi det? Ska hållbara investeringar vara nischprodukter – borde de inte vara standard? Hur kan svenska sparares pengar fortfarande idag investeras i skövling av regnskog, kol- och oljeindustri och i företag som kränker mänskliga rättigheter? Vad kan finansbranschen göra för att snabba på utvecklingen? Första delen av seminariet utgår från Borneo och rapporten Silent Approval med fallstudier som visar hur miljö och urfolk påverkas negativt av omfattande naturresursutvinning och oljepalmsodlingar och hur detta kopplas till svenska banker. Dokumentären The Borneo Case visas på Biograf Roxy kl 10 samma dag och avslöjar en del av de bakomliggande orsakerna till problemen.

 • Jakob König, Projektledare, Fair Finance Guide/Sveriges Konsumenter
 • Frida Arounsavath, Researcher, Swedwatch
 • Maria Rydlund, Sakkunnig tropisk skog, Naturskyddsföreningen
 • Nina Waltré, Produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans, Naturskyddsföreningen
 • Gabriel Lundström, Hållbarhetsansvarig inom affärsutveckling i divisionen Företag och privatkunder, SEB
 • Jenny Gustafsson, Hållbarhetsansvarig, Handelsbanken
 • Malin Forsgren, Moderator, Senior advisor, 2050
 • Kajsa Brundin, Analyschef och hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partners

Sea, air and rail – will current levels of investment make the Nordics fossil free?

13:30 – 15:00
Michael Sars, fartyg

Can the finance sector take the lead and scale up necessary sustainable development investment? Will tools such as Green Bonds be a solution?

Governments, cities, businesses and their stakeholders in the Nordic countries are setting ambitious targets on climate change and the Sustainable Development Goals (SDGs). Common targets include becoming climate neutral, carbon neutral and fossil free. The targets are all to be achieved within a specific time period, with end dates ranging from 2025 to 2050. To meet these ambitious targets, businesses and governments at all levels will need to unlock sources of climate financing. Investors and businesses are well prepared with new tools and sources that bring new solutions to the market. How can we scale up and accelerate actions to meet the ambitious targets on climate change and the SDGs?

 • Anne-Maria Salonius, Director Finland, Ålandsbanken
 • Katrin Sjögren, Prime minister of Åland (Lantråd), Ålands landskapsregering
 • Niklas Nordström, Deputy Mayor Luleå, President Business Sweden and Swedish Air Transport Society
 • Mats A Andersson, fm CEO, AP4
 • Peter Carlsson, CEO, SGF Energy
 • Kirsten Dunlop, CEO, Climate-KIC
 • John Davis, Director Financial Industry, South Pole Group
 • Kaj Embren, (Moderator), South Pole Group
 • Jens Olejak, (Moderator), South Pole Group

Är du en hållbar investerare?

14:00 – 15:00
Strandgatan 1

Hur långt sträcker sig egentligen bankernas ansvar i finansiering och investeringar? Hur skulle du agera om du var en bank? Vi utgår från tre case, med olika dimensioner, där vi utmanar publiken att själva ta ställning.

På det här seminariet är Du förvaltare på Banken och bestämmer därmed vilka bolag som ska ingå i Bankens fonder. Testa vad du hade gjort och lyssna till kommentarer från intresseorganisationer. Varje case följs av kommentarer och diskussion.

 • Klas Eklund, Hållbarhetsekonom, SEB
 • Marie Baumgarts, Hållbarhetschef, SEB
 • Kathleen McCaughey, Sakkunnig företagsansvar, Amnesty International
 • Jakob König, Projekledare, Fair Finance Guide, Sveriges Konsumenter

How will insights on climate change transform the financial markets?

15:15 – 18:00
Strandgatan 1

Exclusive preview of Al Gore´s second movie An Inconvenient Sequel: Truth to Power. How can the traditional financial metrics, risk and return be followed by a third dimension: Impact Return?

Program: 15.15-16.00 Introducing Impact Return as the third dimension in Finance. 16.00-17.30 Exclusive preview of An Inconvenient Sequel: Truth to Power. 17.30-18.00 Reflections over the content of the movie and Q&A with the director.

 • Richard Berge, Producer, Actual Films
 • Pontus Bergekrants, CIO, SEB Pension & Försäkring
 • Eric Hoh, Head of Liquid Alternatives, SEB
 • Andreas Nilsson, Founder, Sonanz
 • Marja Carlsson, Sustainable Investments, SEB
 • Mikael Andreasson, Liquid Alternatives, SEB
 • Larry Abele, CEO, Auriel Capital Limited

ONSDAG

Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen?

08:00 – 08:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen?

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Social banking är ett sätt att bedriva bankverksamhet som transparent arbetar för att inkludera ekologiska, sociala och kulturella mervärden i sin kreditgivning. De banker som arbetar på detta sätt har ”triple bottom line” som del av sitt arbetssätt både i synen på sig själva och i arbetet med kunderna. De arbetar långsiktigt och i den reala ekonomin. Målet för dessa banker är att med finansiella verktyg bidra till att de globala målen kan uppnås.

 • Maria Flock Åhlander, Ekonomi- och hållbarhetschef, Ekobanken
 • Kristoffer Lüthi, Vvd och Kreditchef, Ekobanken

Grön finansiering – hur tänker vi nytt?

09:30 – 10:15
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Behovet av hållbara och klimatsmarta lösningar är stort, både i Sverige och runt om i världen. Men ibland faller idéerna på brist på finansiering. Nya lösningar kring grön finansiering skapar möjligheter även för mindre svenska företag att sälja gröna produkter och tjänster. Hur når vi dit?

 • Johan Henningsson, Hållbarhetschef, AB Svensk Exportkredit
 • Karin Reuterskiöld, Sustainable Business Strategist, Danske Bank Sverige
 • Tommy Borglund, Moderator, Hallvarsson och Halvarsson
 • Edvard Unsgaard, Moderator, AB Svensk Exportkredit
 • Lena Westerholm, Hållbarhetschef, ABB

Pengarna eller planeten – är finanssektorn problemet eller lösningen för klimatet?

10:30 – 12:00
Teaterskeppet, fartyg

Vems är ansvaret när hundratals miljarder investeras i kol & olja? Är det staten eller kapitalet vi ska ställa vårt hopp till för att lösa utmaningarna? Fördjupade samtal om aktivisters, investerares & bankdirektörers roll i en tid av skenande klimatförändringar.

Seminarium om utmaningar och möjligheter för finansbranschen för att accelerera klimatomställningen. Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader C och att sträva efter att hålla den under 1,5 grader. Enligt FN:s internationella klimatpanel, IPCC, kan världen släppa ut max 500 miljoner ton koldioxid under det här århundradet för att undvika katastrofala klimatförändringar. Avgörande för att lyckas med detta är att fossila bränslen, i synnerhet kol och olja, stannar i marken och inte förbränns. En centralt del i att uppnå målet är att de finansiella flödena skiftas från fossila till hållbara investeringar. Men frågan är om finanssektorn måste tvingas att avinvestera i fossil produktion eller räcker det med positiva incitament och att branschen genomför omställningen självmant? Här blandas humor och allvar i interaktiva diskussioner.

 • Carina Lundberg Markow, Chefsstrateg, Folksam
 • Peter Lundkvist, Ordförande Etikrådet samt Head of Corporate Governance, Tredje AP-fonden
 • Stina Billinger, Planeringschef, Näringsdepartementet
 • Magnus Billing, VD samt member of EU High-Level Expert Group on sustainable finance, Alecta
 • Sasja Beslik, Chef för Hållbara finanser, Nordea
 • Frode Pleym, Sverigechef, Greenpeace
 • Johan Hassel, Moderator, VD Global utmaning

Vad gör dina pengar när du sover?

12:00 – 12:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Privat kapital investeras i globala fonder/aktier och sparas i banker som spekulerar. Då jobbar pengarna utanför vår kontroll. Finns det en problematik med hur vi investerar kapital idag? Hur kan vi investera och spara för en hållbar lokal utveckling?

Genom att investera pengar lokalt får vi mer insyn och kontroll över vad pengarna gör och kan se till att det leder till hållbar samhällsutveckling som vi vill se. På detta seminarium ger vi en kort introduktion till problematiken med hur vi investerar kapital idag och visar samtidigt på andra vägar framåt. Om alla sätter 10% av sitt kapital i lokala sparformer och investerar i lokala utvecklingsaktiebolag kan 43 miljarder kr cirkulera runt och göra nytta på hemmaplan.

 • Thomas Norrby, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Ulla Herlitz, Mikrofonden Sverige
 • Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
 • Åsa Minoz, Coompanion Sverige
 • Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva!

Vilket ansvar har bolagsstyrelser för korruption och affärsetik? Vilka krav ställer ägarna?

13:00 – 13:45
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Hur är styrelsens ansvar och kunskap samt ägarnas förväntningar avseende frågor som rör korruption, affärsetik och andra ekonomiska oegentligheter, främst i det förebyggande arbetet, men även efter det att bolaget drabbats av korruption?

 • Hans Biörck, Styrlelseordförande/Ledamot, Skanska, Trelleborg, Bure Equity
 • Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar, Första AP-fonden
 • Meg Tivéus, Styrelseproffs, Swedish Match, m.fl.
 • Erik Skoglund, Partner, EY
 • Emma Ihre, Hållbarhetschef, Seminariets moderator, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Vägen till en hållbar framtid – evolution eller revolution?

15:00 – 15:45
Hästgatan 2

Hittar vi lösningarna på de stora utmaningarna för en hållbar utveckling inom ramen för dagens ekonomiska system och affärsmodeller eller krävs det helt nya modeller? Var finns avkastningen och hur ska man tänka som investerare?

Klarar dagens ekonomiska system att i tillräcklig snabbt lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför? Går det att både skapa tillväxt och samtidigt ligga i linje med de globala hållbarhetsmålen? Hur ska man tänka som investerare? Ska man satsa på några få gröna guldkorn eller i en bredare krets av företag som inte är helt framme, men på väg? Vad ger bäst effekt? Under 45 minuter diskuterar vi utmaningar och möjligheter i en hållbar framtid och vad som krävs av företagen för att få vara med i framtidsracet. Hur ska man tänka som investerare? Vad är smartast och finns det ett rätt sätt? Krävs det en evolution eller en revolution och var finns pengarna?

 • Filippa Bergin, Moderator, SPP/Storbrand
 • Jan Erik Saugestad, VD, SPP/Storebrand Kapitalförvaltning
 • Johan Kuylenstierna, VD, SEI – Stockholm Environment Institute
 • Anna Borgeryd, Chefsstrateg, Polarbrödsgruppen
 • Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood

Svenska storbolagens hållbarhetsparadox

16:00 – 16:45
Hästgatan 2

Svenska bolag sätter av enorma summor i tjänstepensioner och pensionsstiftelser, men mindre än 1 procent upphandlas med hållbarhetskrav. Detta trots att många svenska storbolag har hållbarhet integrerat i sina affärsstrategier. Borde inte samma höga hållbarhetskrav gälla förvaltningen av kapitalet?

Svenska bolag sätter av enorma summor i tjänstepensioner och pensionsstiftelser, men mindre än 1 procent upphandlas med hållbarhetskrav. Detta trots att många svenska storbolag har hållbarhet integrerat i sina affärsstrategier. Rimligen borde dessa enorma summor följa företagens övriga hållbarhetspolicy och placeras med tydligt definierade hållbarhetskrav. Varför skiljer sig kraven på hållbarhet i den dagliga verksamheten och i förvaltningen? Under 45 minuter diskuterar vi kapitalets makt. Hör tankar kring denna glömda påverkanskraft och få reda på hur kapitalet kan bli ett av företagens största bidrag till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som de tjänar pengar. Välkommen att stanna kvar efter seminariet.

 • Johan Florén, Moderator, AP7
 • Kjell Ahlberg, Styrelseordförande, ESG4Real
 • Henrik Braconier, Chefsekonom, Finansinspektionen
 • Yvonne Bertlin, CFO, AztraZeneca AB
 • Filippa Bergin, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand

TORSDAG

Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?

09:00 – 09:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Hur kan vi bedriva en hållbar bankverksamhet som verkar inom planetens och mänsklighetens gränser?

Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare vid Stockholm Resilience Centre. Gruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde och om detta överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Detta koncept har senare kompletterats med konceptet ”doughnut economics” som även inkluderar de sociala gränserna som vi behöver förhålla oss till Social banking är ett sätt att bedriva bankverksamhet som transparent arbetar för att inkludera ekologiska, sociala och kulturella mervärden i sin kreditgivning. De banker som arbetar på detta sätt har ”triple bottom line” som del av sitt arbetssätt både i synen på sig själva och i arbetet med kunderna. De arbetar långsiktigt och i den reala ekonomin. Målet för dessa banker är att med finansiering bidra till att företag och privatpersoner kan arbeta inom planetens gränser.

 • Maria Flock Åhlander, Ekonomi- och hållbarhetschef, Ekobanken
 • Kristoffer Lüthi, Vvd och Kreditchef, Ekobanken

Staten eller kapitalet – vad ska rädda klotet?

10:00 – 11:30
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Klimatet är en av våra största globala utmaningar. Är tillväxten på finansmarknaden ett möjligt hot eller en räddning för hållbarheten?

Välkommen till Debatt-SM om hållbarhet på finansmarknaden som arrangeras tillsammans av Alecta och AP7. Går hållbarhet före avkastning? Vems är ansvaret för hållbara investeringar? Ska våra pensionsfonder vara fossilfria? Det är några av de frågor som åtta skickliga debattörer möts i dueller för att reda ut. Efter varje duell kommenterar en namnkunnig och erfaren jury debattinsatserna, innan publiken får rösta på vem de tycker ska gå vidare.

 • Beatrice Rindevall, Redaktör, Supermiljöbloggen
 • Hanna Lidström, Språkrör, Grön Ungdom
 • Johan Hassel, VD, Global utmaning
 • Lisa Pelling, Utredningschef, Arena Idé
 • Benjamin Dousa, Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet
 • Karin Karlsbro, Ordförande, Gröna Liberaler
 • Lydia Wåhlsten, Kommunikationsansvarig, Timbro
 • Mattias Svensson, Debattör och författare
 • Fredrik Runsiö, Grundare, Reformklubben
 • Mattias Goldmann, VD, Fores
 • Carina Lundberg Markow, Chefsstrateg, Folksam Kapitalförvaltning
 • Carl Fredrik Johansson, Moderator

Efter Paris-avtalet – vem betalar för klimatet?

10:00 – 10:45
Strandvägen, H514

Hur förhåller sig finanssektorn till Paris-avtalet? Investeringar för att uppnå klimatmålen kräver finansiering. Hur bidrar finanssektorn? Vilka möjligheter finns på EU, nationell, regional och lokal nivå? Hur kan vi säkerställa ett investeringsklimat för ett hållbart samhälle?

 • Klas Eklund, Senior hållbarhetsekonom, SEB
 • Filip Elland, Hållbarhetsansvarig, Castellum
 • Björn Hasselgren, Seniorrådgivare, Trafikverket
 • Carl-Emil Lindholm, Renewables, Infranode
 • Eric Gällstad, Avdelningschef, Europeiska investeringsbanken
 • Julia Proos, Investor Relations Officer, Europeiska investeringsbanken
 • Magnus Astberg, Senior ekonomisk rådgivare, EU-kommissionen i Sverige
 • Staffan Jerneck, Moderator, Seniorrådgivare, Prime

Hur hanterar hållbara finansinstitutioner problematiska finansieringsfrågor?

14:00 – 14:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Granskning av banker har fått fler att se över sitt val av bank och söker alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Finansinstitutioner med en hållbar värdegrund, ställs ändå inför finansieringsfrågor som inte är lätthanterade utifrån ett ansvarsperspektiv.

Hur kan finansinstitutionerna skaffa sig kunskap på detaljnivå? Går det att ställa krav på låntagarna som möjliggör en affärsrelation? Hur bedömer granskningsmekanismerna en sådan utlåning? Vi samtalar om dilemman, ställningstaganden, och ansvarsfrågor med förankring i verkliga case, i detta fall case palmolja. Här möter vi bl.a. pionjärerna inom social finance och social banking.

 • Maria Flock Åhlander, Ekonomi- och hållbarhetschef, Ekobanken
 • Cecilia Näsman, Oikocredit
 • Jacob König, Fair Finance Guide

FREDAG

Hur beräknas värdet av sociala insatser?

09:3 – 10:30
Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Förebyggande insatser kan i stor utsträckning förhindra sociala problem i senare skede. Problemet för kommuner är att det saknats underlag för att ta beslut som lönar sig först i framtiden. Nu finns forskning som visar långsiktiga vinster genom förebyggande sociala insatser i offentlig sektor.

Kommuner behöver underlag som stödjer beslutsfattande kring tidiga sociala insatser för att undvika framtida social utslagning. Idéer för livet-modellen är ett beräkningsverktyg och en kunskapsbank som sammanfattar erfarenheter och effekter av förebyggande insatser i praktiken. I samråd med en expertgrupp av forskare och kliniker har Uppsala Universitet tagit fram ett hälsoekonomiskt beräkningsverktyg. Med det hälsoekonomiska beräkningsverktyget kan långsiktiga jämförelser och prognoser av olika insatser göras med hänsyn till både effekt och kostnad på kort (1-2 år), mellanlång (10 år) och lång sikt (15 år). Beräkningarna utgår ifrån ett samhällsperspektiv och tar därför hänsyn till resurser och kostnader på kommun-, landstings- och statlig nivå. Beräkningsverktygets prognoser baseras på kommunspecifika uppgifter. I workshopen kommer kommuner nu att kunna använda sina egna siffror för att få unika skräddarsydda prognoser för att veta värdet av att investera i sociala insatser.

 • Christina Wahlström, Projektledare, Skandia Idéer för livet
 • Camilla Nystrand, Uppsala Universitet

Hur mäts socialt hållbart värdeskapande?

10:45 – 11:45
Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Allt fler företag och organisationer investerar i social hållbarhet, men hur följs det upp? Vilka satsningar ger effekt och hur mäts social och ekonomisk nytta egentligen?

Hur mäter du social hållbarhet? Ambitionen är att ge ett konkret verktyg för uppföljning och utvärdering av hållbarhetsinsatser. Metoden för att mäta social hållbarhet utgår från Social Return on Investment och en värdeskapandekedja som beräknar och utvärderar hur verksamheter skapar konkreta värden – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

 • Christina Wahlström, Projektledare, Skandia
 • Erik Jannesson, Serus
Previous articlePressmeddelande: Ny styrelse jobbar vidare för hållbara investeringar
Next articleSwesif tipsar: Investing in Sustainable Societies, 19 oktober