Swesif lanserar filtreringsmöjligheter på hallbarhetsprofilen.se

I januari 2017 lanserade Swesif med hjälp av flera aktörer i branschen en ny version av Hållbarhetsprofilen. Nu tar Swesif hallbarhetsprofilen.se ett steg längre och adderar filtreringsmöjligheter som underlättar sökning av särskilda hållbarhetskriterier i en fond.

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fondbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning. Den syftar till att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om och kunna jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Filtreringsfunktion

hallbarhetsprofilen.se har vi nu lagt till en avancerad filtreringsmöjlighet överst på fondlistan där användaren kan sortera fram fonder utifrån de tre strategierna ”Välja in”, ”Välja bort” och ”Påverkar”. Inom de olika strategierna kan användaren sedan göra sin unika filtrering genom att kryssa i de kriterier fonden önskas uppfylla eller kryssa i att fonden ska tillämpa något kriterie inom respektive strategi. En användare kan exempelvis filtrera fram fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten eller fonder som exkluderar någon särskild produkt, land eller företag som bryter mot internationella konventioner.

Besök gärna hallbarhetsprofilen.se för närmare information och pröva funktionaliteten. Denna version är den första lansering och blir ett utgångsläge för framtida utveckling. Vi tar tacksamt emot er återkoppling till Swesif, swesif@swesif.org.

Utvecklingen

Swesif lanserade den första Hållbarhetsprofilen år 2011. År 2013 introducerades den på Pensionsmyndighetens fondtorg för fonder med miljö/etisk märkning. Under 2015 lanserades Hållbarhetsprofilen även på privata fondplattformar i samband med implementeringen av en ny teknisk lösning för bredare distribution till slutkunder. Idag redovisar mer än 800 fonder enligt Hållbarhetsprofilen (56 fondbolag) som förmedlas av åtta fondplattformar inklusive Pensionsmyndighetens fondtorg, samt via Morningstar och Fondkollen.

Tack vare den stora anlutningen har Swesif under 2016 upphandlat en ny systemleverantör för distribution, teknisk drift och support för den nya Hållbarhetsprofilen till en halverad licensavgift för fondbolagen. För mer information besök klicka här.

Previous articleCorporate Human Rights Benchmark releases ratings of human rights standards implementation
Next articlePressmeddelande: Ny styrelse jobbar vidare för hållbara investeringar