Pressmeddelande: Nya Hållbarhetsprofilen lanseras

Pressmeddelande den 25 januari 2017

Efter ett år av utvecklingsarbete lanseras nu den nya Hållbarhetsprofilen. För spararna innebär det ökad tydlighet och bättre genomlysning av fondbranschens hållbarhetsarbete.

Sedan 2015 har Swesif drivit utvecklingsprojektet tillsammans med ett stort antal representanter från branschen, för att Hållbarhetsprofilen bättre ska spegla fondernas faktiska hållbarhetsarbete. Den nya profilen innebär en tydligare struktur och ökad transparens, som gör informationen mer lättillgänglig och förenklar jämförelsen mellan fonder för slutkunden.

Närmare 50 fondbolag är anslutna till Hållbarhetsprofilen och mer än 600 fonder har redan rapporterat enligt den nya mallen på www.hallbarhetsprofilen.se. De nya profilerna publiceras på fondtorgen hos Avanza, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, Pensionsmyndigheten, SEB, Skandia och Swedbank samt på Fondkollen.

– Den nya versionen av Hållbarhetsprofilen är en milstolpe som etablerar en arbetsmodell för kontinuerlig utveckling av profilen, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

Inför lanseringen har en ny teknisk plattform upphandlats för att sänka kostnaderna för fondbolagen och samtidigt garantera en långsiktig, stabil lösning.

Systemleverantören Digia har utvecklat det nya gränssnittet för Hållbarhetsprofilen. Digia ansvarar för teknisk drift och support till fondbolagen, fondplattformarna och Pensionsmyndigheten.

I samband med lanseringen får Hållbarhetsprofilen också en ny symbol för att förtydliga att profilens visuella identitet.

– Den nya symbolen anspelar på de tre huvudstrategierna Välja in, Välja bort och Påverka, säger Johan Florén.

 

För mer information kontakta

Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fondbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning. Här hittar du mer information.
Sedan lanseringen av Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden år 2015 har närmare 50 fondbolag anslutit sig. 

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag 70 medlemmar.

Previous articleAnsvarsfulla investeringar: En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö-och etikmärktafonder
Next articleStudie: Svenska investerare satsar på klimatet