Studie: Svenska investerare satsar på klimatet

Svenska investerare satsar på klimatet, visar en studie som Swesif genomfört bland sina medlemmar.

Studien genomfördes under 2016 för att få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar, särskilt i ljuset av att intresset för hållbara investeringar växer internationellt. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, som förvaltar kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor.

Investerare har en viktig roll att spela för att de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås, och därför är det intressant att se var de svenska institutionella investerarna befinner sig, säger Emma Sjöström, styrelseledamot i Swesif.

Urval av resultat

  • Samtliga respondenter har en policy för ansvarsfulla investeringar, 95 % delar den publikt
  • Den populäraste strategin är ESG-screening, eller ESG-screening i kombination med ESG-integrering
  • 57 % har sålt eller uteslutit något innehav på grund av klimatfrågan, bara 5 % tar inte klimathänsyn i sina investeringar alls
  • 91 % arbetar med påverkansarbete
  • 94 % av de som använder extern förvaltning tar hänsyn till hållbarhet när de bedömer förvaltarna

Många förvaltare tar hänsyn till hållbarhet, framförallt verkar klimatfrågan ha fått ett stort fokus den senaste tiden. Men det är också roligt att se att frågan breddas, vi ser en trend mot att fler integrerar hållbarhet i ränteförvaltningen, säger Emma Sjöström.

Swesif vill rikta ett särskilt tack till alla som deltog i undersökningen!

Bakgrundsfakta
Ladda ned hela studien här. Studien täcker data t.o.m. 31 december 2014.

Previous articlePressmeddelande: Nya Hållbarhetsprofilen lanseras
Next articleCorporate Human Rights Benchmark releases ratings of human rights standards implementation