Hållbarhetsprofilen 2.0

Snart är den här! Nya Hållbarhetsprofilen lanseras i januari 2017

Mycket har hänt sedan lanseringen av första versionen av Hållbarhetsprofilen. Sammanlagt har 47 fondbolag anslutit sig och idag rapporterar närmare 700 fonder om hur de arbetar med hållbarhet i förvaltningen på www.hallbarhetsprofilen.se. ”HP” förmedlas dessutom till sju fondplattformar inklusive Pensionsmyndighetens fondtorg samt till Morningstar och Fondkollen.

Under 2015 inledde Swesif tillsammans med er medlemmar arbetet att vidareutveckla HP. Syftet var att skapa en tydligare struktur och transparens som ska förenkla jämförelsen mellan fonder för slutkunden. Nu är det arbetet klart. I januari 2017 lanseras nästa version av Hållbarhetsprofilen.

– Det här blev verkligen medlemmarnas projekt som visat ett stort engagemang och intresse för att utveckla nya Hållbarhetsprofilen. Trots olika strategier och marknadspositioner har alla kunnat enas kring behovet att göra det lättare för spararna att jämföra fonder och minska risken för missförstånd, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

I samband med lanseringen genomför Swesif ett par förändringar:

Ny leverantör

Under utvecklingen av nya HP har Swesifs styrelse genomfört en systemupphandling för leverantör av teknisk plattform, med syfte att säkerställa att Swesif kan erbjuda medlemmarna distribution, teknisk drift och support av HP till marknadsmässiga villkor. Från januari 2017 är Digia ny systemleverantör. 

Lägre licenskostnad

Med det sagt erbjuder Swesif fondbolagen en lägre licenskostnad. Framöver gäller prislista enligt följande:
1-5 fonder anslutna till HP: 750 kr per månad (nuvarande 1.500 kr)
>5 fonder anslutna till HP: 1.500 kr per månad (nuvarande 2.500 kr)

Boka in i kalendern

För att beskriva de förändringar som gjorts och vad som krävs av respektive fondbolag för att fylla i den nya HP-mallen bjuder Swesif in till tre öppna informationsevent under hösten. Representanter från Swesifs projektgrupp och Digia kommer att presentera den nya HP. Det är ett tillfälle att ställa frågor och etablera en kontakt med ansvariga från Digia. Mötet är öppet för Swesif-medlemmar, fondbolag anslutna till HP och fondbolag som önskar ansluta till HP.

Anmälan: Vänligen anmäl dig till ett av följande datum genom att klicka på relevant länk nedanAnmälan vill vi ha senast 4 dagar före respektive seminarium. Seminariet är kostnadsfritt.

Avslutningsvis, missa inte…

  • Under oktober och november kontaktar Digia redan anslutna fondbolag för att upprätta avtal med de nya lägre licenskostnaderna. Kontaktuppgifterna till Digia hittar du här.
  • Under december bör ert fondbolag fylla i den nya HP-mallen.
  • Den 23 januari 2017 löper det befintliga avtalet med Millistream ut. Millistream kommer att informera om detta vid nästkommande fakturering.
  • Från och med den 24 januari 2017 sker faktureringen från Digia.
  • De fonder som den 24 januari 2017 inte har fyllt i den nya HP-mallen kommer därför inte att synas på Hallbarhetsprofilen.se eller de plattformar som hämtar eller länkar till Hallbarhetsprofilen.se och Morningstar.

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fondbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning. Här hittar du mer information.

Previous article14 October: Invitation to Nordic SIF meeting in Helsinki
Next articlePressmeddelande: Privatsparare har börjat prioritera hållbarhet