Anslut dig till Hållbarhetsprofilen

Anslutning

För anslutning till Hållbarhetsprofilen tecknas avtal med Digia avseende tillgång till tjänsten. Digia är systemleverantör och ansvarar för teknisk drift och support till fondbolagen, fondplattformarna och Pensionsmyndigheten.

För frågor runt anslutning och avtal, var god kontakta Digia:

Björn Temin, e-post: Bjorn.Temin@digia.com

Bengt Rodehav, e-post: Bengt.Rodehav@digia.com

Digia Support, e-post: support.sweden@digia.com

Kostnad

Denna lösning finansieras av fondbolagen i form av en månatlig licensavgift. Avgiften är beroende av antalet fonder som är anslutna till HP, enligt följande:

1-5 fonder anslutna till HP: 750 kr per månad.
>5 fonder anslutna till HP: 1 500 kr per månad.

Avgiften är oberoende frekvens på spridning av informationen, d.v.s. oberoende av antalet mottagare av informationen.

 

Vid övriga frågor om Hållbarhetsprofilen, se Frågor & Svar eller kontakta swesif@swesif.org.