Var med i vidareutvecklingen av Hållbarhetsprofilen!

Bästa medlem,

I maj introducerades Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden. Efter fem månader har redan 26 fondbolag anslutit sig och på Hållbarhetsprofilen.se redovisar i dag över 500 fonder sitt hållbarhetsarbete.

Vi gläds åt att så många aktörer valt att använda Hållbarhetsprofilen för att öka transparensen kring ESG-arbetet inom kapitalförvaltning.

Hållbarhetsprofilen utvecklades tillsammans med Swesif-medlemmar från 2010 och nu är målsättningen att uppdatera profilen i enlighet med den utveckling vi ser vad gäller begreppsvärld och tillvägagångsätt för tillämpning av ESG-strategier.

Som ett led i denna utveckling önskar vi bjuda in Swesif-medlemmar till att delta i arbetet. Vi avser att arbeta inom två grupperingar – en projektgrupp som konkret kommer att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen och en referensgrupp som kommer att ha som uppgift att kommentera projektgruppens förslag och som blir viktig i valideringsprocessen. 

Rollbeskrivning och förväntansbild

  • Projektgruppen: Till projektgruppen söker vi personer som förenar kompetens och engagemang för ESG-strategier med ett brett perspektiv och en konstruktiv, pragmatiskt attityd. Som medlem i gruppen kommer du att arbeta tätt ihop med Swesifs styrelseledamöter som ingår i den befintliga projektgruppen för Hållbarhetsprofilen samt med de medlemsrepresentanter som tillsätts genom denna inbjudan. Projektgruppen kommer av nödvändighet vara begränsad i storlek och kräver en större insats från deltagarnas sida.
  • Referensgruppen: Till referensgruppen söker vi personer som arbetar med urval av fonder, fonderbjudande och förmedling av fonder till slutkundsinvesterarna. Förmedling avser både distribution av fonder via fondtorg och via rådgivande affär. Medlemmarna i referensgruppen kommer att involveras i fasen då ett förslag är utarbetat och även vid behov under utvecklingsarbetet.

Grupperna har ett begränsat antal platser och därför kommer max en representant per medlemsföretag att kunna ingå i respektive grupp. Arbetet kommer att påbörjas omgående och pågå under våren 2016.

Ansök om att delta
Vi uppmanar er som är intresserade att engagera er i projektet att ansöka om att delta till Swesif. Ange vilken grupp ni främst är intresserade av att delta i; projektgruppen eller referensgruppen. Skriv också en kort motivering varför du vill vara med. Du kommer sedan att bli kontaktad av Swesifs ansvariga styrelseledamöter för fortsatt dialog.

För att ansöka om att delta är ni välkomna att höra av er till Swesifs sekretariat, swesif@swesif.org. Vi önskar ha er ansökan senast fredagen den 6 november.

Ta chansen att vara med och utforma nästa version av Hållbarhetsprofilen – och göra det ännu enklare för spararna att investera hållbart och ansvarsfullt!

Med vänlig hälsning
Swesifs styrelse genom
Philip Thormark, Kansliansvarig

För att ladda ner detta brev, klicka här.

Previous articlePressmeddelande: 26 fondbolag har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen
Next article1 DEC: Hur kan vi räkna på hållbarhet och ”verkligt värde”?