Pressmeddelande: 26 fondbolag har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen

Pressmeddelande                                 den 12 oktober 2015

I maj introducerades Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden. Efter fem månader har redan 26 fondbolag anslutit sig och på Hållbarhetsprofilen.se redovisar i dag över 500 fonder sitt hållbarhetsarbete.

För två år sedan lanserades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten som ett komplement till de finansiella fondfaktabladen. I maj 2015 introducerades den även på den privata fondmarknaden. 

– Vi hade stora förhoppningar att fondbolagen på den privata marknaden skulle ta till sig Hållbarhetsprofilen, men det här genomslaget överträffar allt vi kunde föreställa oss, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

I dagsläget har följande fondbolag anslutit sig till Hållbarhetsprofilen:

Allra, AMF Fonder, Carnegie Asset Management, Carnegie Fonder, Cliens, Didner & Gerge, DNB Fonder, East Capital, Enter Fonder, FIM Fonder, Handelsbanken Fonder, JP Morgan, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Movestic Kapital, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Sparinvest, SPP fonder/Storebrand, Swedbank Robur Fonder, T Rowe Price, Tundra Fonder, Öhman Fonder

– Det tog mer än ett år att lösa distribution och finansiering, men nu har spararna för första gången en rimlig chans att jämföra alla fonder som tar hållbarhetshänsyn. Nästa steg blir nu att utveckla själva profilen vidare, säger Johan Florén.

För mer information kontakta
Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag ett 40-tal medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer.

swesif.org | swesif@swesif.org

Bakgrundsfakta

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till de finansiella fondfaktabladen, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller.

Du hittar mer information om Hållbarhetsprofilen på https://swesif.org/hallbarhetsprofilen/

Previous article20 OKTOBER: Ny medlem i Swesif? Välkommen på informationsmöte!
Next articleVar med i vidareutvecklingen av Hållbarhetsprofilen!