Pressmeddelande: Hållbarhetsprofilen på Movestics fondplattform

Pressmeddelande                                                  den 11 juni 2015

För att göra det enklare för kunderna att välja hållbara fonder inför Movestic i dag Hållbarhetsprofilen i sin fondlista, där tre av fyra fonder har någon form av hållbarhetsstrategi.

– Att tre fjärdedelar av fonderna på listan berörs visar både relevansen av profilen och att Movestic tar frågan på allvar, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

För två år sedan introducerades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten. Sedan dess har Swesif och medlemsföretagen arbetat hårt för att både få fram teknisk distributionslösning som fungerar för alla fondplattformar och en fungerande finansieringsmodell.

– Nu har det gått en månad sedan vi tog steget ut på den privata marknaden och av intresset att döma står hållbarhetsfrågorna i centrum för stora delar av den privata fondbranschen, säger Johan Florén.

– På Movestic är vi glada över att Swesif har tagit fram en branschstandard som gör det enklare att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Det har tidigare varit snårigt, säger Per Friman, investeringsdirektör på Movestic.

Hållbarhetsprofilen är en användaranpassad informationsstandard som tagits fram av Swesif för att underlätta för sparare att förstå och jämföra olika fonders arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Den fungerar som ett komplement till de finansiella fondfaktabladen och stöds av hela fondbranschen.

För mer information kontakta

Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Per Friman, investeringsdirektör Movestic Liv & Pension, 0704-53 81 30

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag ett 40-tal medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer.

Bakgrundsfakta

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till de finansiella fondfaktabladen, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller. På Pensionsmyndighetens fondtorg har i dag mer än 140 fonder fyllt i profilen.

Du hittar mer information om Hållbarhetsprofilen på https://swesif.org/hallbarhetsprofilen/

Previous articlePressmeddelande: Hållbarhetsprofilen på Länsförsäkringars fondplattform
Next article26 AUGUSTI: Seminarium – Hur investerare kan använda CDPs klimatanalyser