Pressmeddelande: Hållbarhetsprofilen på Länsförsäkringars fondplattform

Pressmeddelande                                                  den 4 juni 2015

Länsförsäkringar inför idag Hållbarhetsprofilen på sin fondplattform, som en del i ett ökat fokus på ansvarsfulla investeringar. Bakgrunden är bland annat att kunderna alltmer efterfrågar information om hållbara fonder.

– Inom Swesif märker vi tydligt att det allmänt växande konsumentintresset för hållbarhetsfrågor även gäller fonder. Det är bra eftersom det ökar den affärsmässiga relevansen och sätter hållbarhetsfrågorna i centrum för verksamheten, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

För två år sedan introducerades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten och från och med maj 2015 finns den också på den privata fondmarknaden.

– Det är roligt att Länsförsäkringar går i förtrupperna på den privata marknaden. På så sätt är de med och gör det lättare för spararna att förstå, jämföra och välja hållbarhetsfonder, säger Johan Florén.

Hållbarhetsprofilen delar in fondernas arbete i tre övergripande kategorier: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller.

– En av fördelarna vi ser med att använda Swesifs hållbarhetsprofil är att finansbranschen tagit fram och enats om den och därmed gjort den till en branschstandard, säger Christina Hillesöy, ansvarig för Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar.

För mer information kontakta

Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Christina Hillesöy, ansvarig för Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar, 073- 662 73 27

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har idag drygt 40 medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer.

Bakgrundsfakta

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till de finansiella fondfaktabladen, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller. På Pensionsmyndighetens fondtorg har i dag mer än 140 fonder fyllt i profilen.

Du hittar mer information om Hållbarhetsprofilen på https://swesif.org/hallbarhetsprofilen/

Previous articleSwesif tipsar: Sustainable Investment Training Course – Anmäl dig till pilotfasen!
Next articlePressmeddelande: Hållbarhetsprofilen på Movestics fondplattform