Pressmeddelande: Hållbarhetsprofilen på Folksams fondplattform

Pressmeddelande                                 den 17 juni 2015

I dag inför Folksam Hållbarhetsprofilen för att öka kundernas möjlighet att jämföra och välja fond utifrån fondens hållbarhetsarbete. För Folksam kompletterar Hållbarhetsprofilen den PRI-märkning som används i fondutbudet sedan tidigare.

Dialogen med Folksam inleddes för två år sedan i samband med att bolaget blev Swesif-medlemmar. I samband med att profilen nu också introduceras på den privata fondmarknaden inför Folksam profilen i sitt guidade utbud.

– Hållbarhet är viktigt för våra kunder och då det guidade fondutbudet består av externa fonder vill vi vara extra tydliga. Vi har tidigare medverkat till att fondbolagen anslutit sig till PRI. Nu jobbar vi för att också göra hållbarhet överskådlig för kunderna, säger Susanne Bolin Gärtner, fondansvarig Folksam fondförsäkring.

Hållbarhetsprofilen introducerades hos Pensionsmyndigheten för två år sedan som ett komplement till de finansiella fondfaktabladen. Sedan dess har Swesif och medlemsföretagen arbetat hårt för att både få fram teknisk distributionslösning som fungerar för alla fondplattformar och en fungerande finansieringsmodell.

– Både i och utanför branschen finns stor medvetenhet att det behövs en gemensam informationsstandard för att spararna ska kunna jämföra fonderna med varandra oberoende av plattform. Det behovet är Folksam nu med och tillgodoser, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

För mer information kontakta

Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Susanne Bolin Gärtner, fondansvarig Folksam 08-772 66 74

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag ett 40-tal medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer.

Bakgrundsfakta

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till de finansiella fondfaktabladen, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller. På Pensionsmyndighetens fondtorg har i dag mer än 140 fonder fyllt i profilen.

Du hittar mer information om Hållbarhetsprofilen på https://swesif.org/hallbarhetsprofilen/

Previous article26 AUGUSTI: Seminarium – Hur investerare kan använda CDPs klimatanalyser
Next article25 AUGUSTI: Medlemsseminarium: 50 nyanser av blått – vatten som finansiell risk