Pressmeddelande: Hållbarhetsprofilen tar steget ut på den privata fondmarknaden

Pressmeddelande                                                  den 6 maj 2015

Hållbarhetsprofilen tar steget ut på den privata fondmarknaden

Efter ett årslångt förberedelsearbete kan Hållbarhetsprofilen nu introduceras på den privata fondmarknaden. Därmed får spararna för första gången en lättillgänglig informationsstandard där de kan jämföra fonders hållbarhetsarbete oavsett plattform. Först ut är Skandia och Avanza som idag lanserar Hållbarhetsprofilen på sina respektive fondtorg.

För två år sedan introducerades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten och från och med januari 2014 är den ett krav för alla fonder i premiepensionssystemet med miljö-etisk (M/E) märkning. Nu blir den också en informationsstandard för den privata fondmarknaden.

– Ur spararnas perspektiv är det här en milstolpe eftersom Hållbarhetsprofilen skapar jämförbarhet över alla olika plattformar, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

Under mer än ett års tid har Swesif och medlemsföretagen arbetat hårt för att både få fram teknisk distributionslösning som fungerar för alla fondplattformar och en fungerande finansieringsmodell. Nästa steg blir nu att fortsätta utvecklingen av själva innehållsstrukturen.

– Flera av medlemsföretagen är mycket engagerade i hållbarhetsfrågor och ser profilen som ett medel för att höja branschens gemensamma standard. Det engagemanget borgar för att Hållbarhetsprofilen blir en levande standard som löpande anpassas till den snabba utvecklingen på området, säger Johan Florén.

Först ut på den privata marknaden är Skandia och Avanza, men redan nu håller flera andra fondplattformar på och förbereder en introduktion av Hållbarhetsprofilen.

För mer information kontakta
Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag ett 40-tal medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer.

Bakgrundsfakta

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till de finansiella fondfaktabladen, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller. På Pensionsmyndighetens fondtorg har i dag mer än 140 fonder fyllt i profilen.

Previous article19 MAJ: Medlemsseminarium – Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda
Next articleSwesif tipsar: Sustainable Investment Training Course – Anmäl dig till pilotfasen!