19 MAJ: Medlemsseminarium – Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda

Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda – Robert Eccles besöker Swesif

Välkomna på ett seminarium med Harvardprofessorn Robert Eccles, som talar om sin senaste forskning om hur företag med ett utvecklat hållbarhetsarbete jämför sig med andra bolag.

Några exempel på frågeställningar som Robert Eccles kommer att beröra:

  • Hur ser hållbara företags governance-strukturer ut jämfört med traditionella företag?
  • Att möta andra intressenters förväntningar än aktieägares – sker det på bekostnad av att skapa aktieägarvärde?
  • Hur kan finansiell och icke-finansiell (ESG) prestanda uppnås samtidigt?
  • Har hållbara företag längre tidsperspektiv?

Det kommer finnas gott om tid för frågor. Seminariet hålls på engelska. Swesif bjuder på fika.

TID OCH PLATS: Tisdagen 19 maj kl 15.00 – 17.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm.

ANMÄLAN:  OSA senast 15 maj.
OBS: Mötet är endast för Swesif-medlemmar.

För övriga frågor, kontakta sekretariatet på swesif@swesif.org.

Välkomna!

Previous article18 MAJ: Swesifs föreningsstämma 2015
Next articlePressmeddelande: Hållbarhetsprofilen tar steget ut på den privata fondmarknaden