Ansökan om medlemskap i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar

Ansök genom att fylla i Swesif:s formulär för medlemskapsansökan och maila till Swesif:s sekretariat, swesif@swesif.org, samt till vår ordförande Anita Lindberg, anita.lindberg@alfredberg.com. Du kan även skicka svaren med post till:

Swesif Sekretariat
c/o ÅF Infrastructure
169 99 Stockholm

Hämta ansökningsformulär.