Samarbetspartner

Eurosif

Eurosifs uppdrag är att främja hållbar utveckling via finansmarknaderna genom att stödja investeringar som ger mätbara bidrag till de hållbara utvecklingsmålen fastställda av FN och EU. Eurosif är ett partnerskap mellan europeiska SIF-organisationer. Eurosif skriver rapporter och kommentarer till EU-initiativ inom ESG. Genom Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) samarbetar man med världens största SIF-organsiationer. Man har nära kontakt med och samarbetar tex i genomförande av event med de nationella SIF-organisationerna.

Genom rollen som observatör i Eurosif får såväl Swesif som alla medlemmar i Swesif tillgång till Eurosifs arbete, publikationer och event.

Läs här om du vill veta mer om vad Eurosif kan erbjuda Swesifs medlemmar.

EVRACSI

EVRACSI-initiativet vid Lunds universitet samlar finansmarknadsaktörer, frivilligorganisationer, företag, forskare och partners från myndigheter. Huvudsyfte är att bidra till förbättrad värderelevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i den information som ligger till grund för att förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna och att länka dessa prestationer inom en mängd olika områden som mänskliga rättigheter, energieffektivitet, SDGs och antikorruption för att skapa mer värde.

Swesif har gått in som partner i samarbetsprojektet ”Transition finance and industrial decarbonization: The role of new disclosure policys and regulations”. Målet för Swesif är lyfta fram finanssektorns syn och perspektiv på utmaningarna med att uppnå en hållbarhetsomställning och minskat koldioxidavtryck i ekonomin genom att engagera medlemmarna för att bidra med relevant kompetens och erfarenheter i forskningsprojektet.

Unpri (unpri.org)
Unep-fi (unepfi.org)
Norsif (norsif.org)
Finsif (finsif.fi)
Dansif (dansif.dk)
Icelandic SIF (icelandsif.is)