Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Swesifs årsstämma 2021

mars 12 @ 09:00 - 10:30 CET

Styrelsen i Swesif kallar medlemmarna till årsstämma 2021.

TID OCH PLATS
Datum: 12 mars 2021
Tid: kl. 9.00 – 10.30
Plats: Teams
(länk till mötet skickas senare till medlemmarna som har anmält sig. Om du inte skulle få en länk, kontakta info@swesif.org)

DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för stämman
3.    Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
4.    Fastställande av röstlängd för stämma
5.    Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
8.    Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
9.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10.  Beslut om resultatdisposition
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
12.  Fastställande av medlemsavgifter
13.  Val av styrelse
14.  Val av revisor
15.  Val av valberedning
16.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
17.  Övriga frågor
18.  Stämmans avslutande

HANDLINGAR
Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

ANMÄLAN
Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i stämman. Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

Anmälan önskas senast 11 mars.

Detaljer

Datum:
mars 12
Tid:
09:00 - 10:30 CET
Evenemang Kategori:

Plats

Online