Nya riktlinjer för koldioxidkrediter

Efter ett invecklat år som präglats av kontroverser fortsätter de internationella insatserna för att återställa trovärdigheten för de frivilliga koldioxidmarknaderna (VCM) i och med att Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) publicerar en uppdaterad vägledning för företagens anspråk på koldioxidkrediter. VCMI är en ideell organisation som bildades inför COP26 och som syftar till att ge företag riktlinjer för godtagbar användning av koldioxidkrediter som en del av trovärdiga, vetenskapligt inriktade netto-noll-vägar.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleNorges påverkan
Next articleKlimatomställning: Perspektiv från Swesif medlemmar