Vilken artikel 9-fond kom på förstaplats i norden under Q1?

Med stigande räntor, ihållande inflation och rädsla för en växande bankkris i USA mötte portföljförvaltare av räntefonder klassificerade som artikel 9 (mörkgröna) enligt EU:s Sustainable Finance Disclosures Regulations (SFDR) en komplex miljö under det första kvartalet 2023. NordSIP kunde identifiera tio sådana fonder av nordiska kapitalförvaltare verksamma i Sverige under det första kvartalet 2023.

De flesta fonder överträffade i allmänhet sitt jämförelseindex med mellan 0,4% och 0,6%. Utvecklingen för den främsta avvikaren verkar bero på att Paretos fond investerar i högavkastande obligationer och därmed byter risk mot högre avkastning. Samtidigt som Norrons resultat kan ha gynnats av det faktum att dess jämförelseindex hade den lägsta avkastningen i hela gruppen, hade det jämförelseindex som Danske Bank jämför sin fond med det starkaste resultatet av alla.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleDanmark och Norge leder nordiska obligationer under första kvartalet
Next articleVad är viktigt för Gen Z och Millennials?