Danmark och Norge leder nordiska obligationer under första kvartalet

När det första kvartalet av 2023 gick mot sitt slut tog finansmarknaderna ställning till den pågående makroekonomiska konjunkturen och hur den påverkar investerarna. Marknaderna för hållbara obligationer var inget undantag, inklusive ESG-märkta obligationer (proceeds-based), hållbarhetsobligationer, övergångsobligationer, gröna lån och hållbara lån (SLB), som såg en betydande tillväxt i Norden under början av året, även om emissionen i hela Europa minskade under samma period.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleVilken artikel 9 ”Nordic Bond Fund” var bäst under Q1?
Next articleVilken artikel 9-fond kom på förstaplats i norden under Q1?