IIGCC efterfrågar feedback på frågeformuläret om klimatförvaltning

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är ett kraftfullt organ för samarbetet mellan investerare. De har mer än 350 medlemmar, främst pensionsfonder och kapitalförvaltare i 23 länder med över 51 biljoner euro i förvaltat kapital. För att hjälpa sina medlemmar har IIGCC nyligen arbetat med att göra riktlinjerna för bedömning av klimatansvaret hos deras externa förvaltare tydligare och mer användbara. Projektet startades när man insåg att medlemmar som äger tillgångar tycker att det är svårt att bedöma, förstå och övervaka deras förvaltares klimatansvar.

Läs artikeln på engelska här

Previous articleUppdatering av ramverket för PRI-rapportering förenklar
Next articleSwesif Hållbarhetsprofilen presenterad för finansbranschen