Swesif Hållbarhetsprofilen presenterad för finansbranschen

På onsdagen höll Swesif ett release-mingel för att uppmärksamma uppgraderingen av Swesif Hållbarhetsprofilen 2023 (HP). Den nya versionen av HP en anpassning till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR. Uppdateringen innebär också att HP blir mer användarvänlig. Ambitionen är att göra den kompatibel även med den standardiserade mall som fondbolag redan använder gentemot distributörer, EET (European ESG Template).

Tillsammans med medlemmar och Swesifs projektgrupp firades nylanseringen över en intressant paneldebatt kring Hållbarhetsprofilens historia och hur regelverken har utvecklats och ställer krav. Paneldeltagarna bestod av Johan Florén, hållbarhetschef på AP7, Björn Wendleby från Harvest Advokatbyrå och Gabriel Lundström, ESG-chef på SEB Liv och Pension. Panelen modererades av Swesifs Anette Carmelius, ansvarig för Hållbarhetsprofilens projektgrupp samt Susanne Bolin Gärtner, ordförande i Swesif. Johan Floren berättade inledningsvis om historien bakom Hållbarhetsprofilens uppkomst och som rekvisita hade han med sig den allra första mallen som användes för 11 år sedan. Samtliga på plats kunde konstatera att mycket hänt sedan dess. Björn Wendleby delade med sig av resan från start till slut ur ett juridiskt perspektiv. Avslutningsvis beskrev SEBs Gabriel Lundström hur Hållbarhetsprofilen kan användas ur ett sparande- och användarperspektiv. Han betonade att Hållbarhetsprofilen kan fungera som en brygga som förenklar för rådgivare och slutkund att ta till sig hållbarhetsinformation.

Swesif uppmärksammade och berömde de bolag som redan uppdaterat sina mallar på hemsidan och lyfte särskilt fram DNB som laddade upp den allra första uppdateringen. De passade även på att påminna dem som ännu inte genomfört uppdateringen. Ambitionen är att samtliga mallar ska vara uppdaterade per den 1 mars 2023.

Swesif riktar ett stort tack till alla som har arbetat med nylanseringen tillsammans med projektledare Anette Söderström i spetsen, samt till alla som var på plats under firandet!

Idéer och synpunkter?
Swesif tar gärna emot idéer och synpunkter på den nya uppgraderingen och mallarna. Vänligen maila dessa till: swesif@swesif.org

För ytterligare information:
Frågor kring Hållbarhetsprofilen: swesif@swesif.org
Teknisk support: support.sweden@digia.com

 

Previous articleIIGCC efterfrågar feedback på frågeformuläret om klimatförvaltning
Next articleFrån Eurosif – februari