Nytt fokus för Norges Bank Investment Management (NBIM)

Då Norges Bank Investment Management (NBIM) är världens största statliga förmögenhetsfond, är det relevant för andra företag att rikta uppmärksamhet emot den. Under augusti månad publicerade kapitalförvaltaren ett omfattande dokument som avslöjade ett nytt fokusområde vilket är humankapitalförvaltning. I dokumentet beskriver NBIM vilka förväntningar som finns på hur portföljen ska hantera mänskliga resurser. ”Företag som investerar i sina anställda kommer att bli morgondagens vinnare eftersom människor har blivit företagens största resurs”, säger Nicolai Tangen, NBIM:s VD.

Läs vidare på engelska här

Previous articleEn historisk vändpunkt för USA
Next articleFrån Eurosif – juli, augusti 2022