ESMA:s nya riktlinjer för MiFID II

Det har knappast undgått de europeiska finansiella rådgivarna att de enligt den ändrade MiFID II-ramen från och med den 2 augusti 2022 måste ta hänsyn till kundernas hållbarhetspreferenser i sina lämplighetsbedömningar. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, har arbetat för att ge de enheter som berörs av den nya förordningen riktlinjer om MiFID II:s lämplighetskrav. Efter att ha genomfört ett offentligt samråd om dessa riktlinjer för att samla in synpunkter från relevanta intressenter offentliggjorde ESMA den 23 september sin slutrapport.

”Bedömningen av lämplighet är ett av de viktigaste kraven för investerarskydd inom MiFID-ramverket”, står det i rapporten, där man betonar vikten av denna aspekt av regelverket. ”Den gäller för tillhandahållande av alla typer av investeringsrådgivning, oberoende eller ej, och för portföljförvaltning.”

Läs vidare på engelska här

Previous articleSwesif Hållbarhetsprofilen 2023
Next articleDet behövs mer blandfinansiering