Tema Reglering – Del 1 med Fokus på Fondbolagen

Swesifs temaserie om Reglering inleddes med ett webbinarium fokuserat på fondbolagen.

Att begreppet hållbara investeringar blivit alltmer reglerat de senaste åren har knappast undgått någon. Fondbranschen har levt med första delen av EUs regelverk SFRD i ett drygt år, begreppen artikel 8 och 9, Principal Adverse Impact och Do No Significant Harm har börjat sjunka in och Finansinspektionen har börjat utöva tillsyn på artikel 9 fonderna. Det är dock långt ifrån standardiserat vad ”hållbara investeringar” betyder och uppenbara risker finns för godtycke, misstolkningar och förvirring av bl.a följande anledningar:

  • EU-taxonomin är stram men ger stort utrymme för tolkning
  • EU kräver kvantitativ uppbackning av begreppet men tillförlitlig data saknas
  • EU för politisk agenda – förvaltarna balanserar avkastning mot hållbarhetsrelaterade risker och kontroversiella sektorer
  • Hur översätta EUs definition av hållbara investeringar till kund? Kan nya Hållbarhetsprofilen fylla en funktion?

För att sprida ljus i den komplexa situationen bjöd Swesif in Johanna Fager Wettergren, Hållbarhetschef på Finansinspektionen, och Anna Larris, senior jurist på Fondbolagens Förening. De berättade om den egna organisationens prioriteringar, hur långt man kommit inom olika områden, vilka utmaningar man ser med mera. Anette Carmelius, Styrelseledamot i Swesif samt projektledare för Hållbarhetsprofilen, kompletterade genom att berätta om den uppgradering som profilen genomgår i syfte att kunna fungera som ett kundvänligt och samtidigt regleringsanpassat verktyg. Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå, modererade samtalet.

 

Del två i seminarieserien kommer att utgå ifrån regleringssituationen för försäkringsbolag och försäkringsmäklare.

Previous articleBiologisk mångfald; i väntan på COP15
Next articleTema S i ESG – Del 1: Vapen i hållbara portföljer?