Pressmeddelande: Swesif summerar ett aktivt 2021 och välkomnar nya ledamöter till styrelsen

2022-03-28

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, höll årsstämma den 23 mars där ett särdeles aktivt verksamhetsår 2021 summerades. Swesifs ordförande, Susanne Bolin Gärtner, och fem av styrelsens ledamöter fortsätter ytterligare ett år medan fyra nya ledamöter hälsades välkomna.  

Årsstämman summerade ett aktivt och framgångsrikt verksamhetsår med bland annat fler viktiga projekt däribland Hållbarhetsprofilen, Fixed income, Integrating Sustainability in Investment Analysis (ISIA), och Vatten.  Dessutom drevs 14 digitala seminarier*, nya samarbeten med Eurosif och andra utvecklingsinsatser inom bl a kommunikation och utbildning.

Swesifs nya ledamöter är Cecilia Cisana, Sustainalytics, Jennie Arhén, Tundra Fonder, Peter Sandahl, Nordea Life & Pension och Fredrik von Platen, SEB. De jobbar alla med hållbara investeringar och finanser i olika delar av finansbranschen och bidrar med kompetens som stärker och kompletterar styrelsen. Befintliga ledamöter är Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank (ordförande), Rebecka Elkert, Carnegie Investment Bank (vice ordförande), Anna Strömberg, Carnegie Fonder (kassör), Anette Carmelius, AMF Fonder, Lil Larås Lindgren, Tredje AP-fonden och Lingyi Lu, Söderberg & Partner.

Ordförande Susanne Bolin Gärtner:

”Året 2021 visade att vår verksamhet har varit uppskattad av våra medlemmar. Vi har haft en aktiv och initiativrik styrelse med arbetsgrupper bestående av styrelsemedlemmar och engagerade medlemmar som visat att vi kan driva projekt kring svåra frågor.”

”Vi har under året även inlett ett viktigt europeiskt samarbete med Eurosif som kommer att kunna ge medlemmarna insikter i prioriterade frågor framöver. Jag är glad att få driva föreningen framåt ytterligare ett steg med stark nygammal styrelse.”

Fyra ledamöter lämnade styrelsen och Swesif vill ge de ledamöter som lämnar ett stort tack för deras fina insatser: Åsa Moberg, Mistra, Emma Henningsson, AP7, Julian Beer, SEB, Tobias Lindbergh, Handelsbanken. Två av valberedningens medlemmar lämnar också och vi vill även skicka ett stort tack Johan Elmquist, Coeli och Peter Lööw, Alecta.

 

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Kansliet, swesif@swesif.org eller 070 850 53 16

Susanne Bolin Gärtner, ordförande, 076 038 48 34

 


Om Swesif:

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte. Swesif erbjuder medlemmar nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor, möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklingsprojekt, löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling. www.swesif.org

 

*Seminarier genomförda under året 2021

 • Sustainable Finance Lab – vad kommer detta nya kompetenscentrum bidra med?
 • Deforestation and its impacts – What can investors do?
 • Finansiering för Näringslivets klimatomställning – Förslag från arbetsgrupp
 • AI, Climate and Finance
 • Framtidens mat i samverkan med Mistra
 • Data Providers and the Taxonomy
 • China’s Carbon Neutrality Target and Responsible Investment Trends and an introduction to China SIF
 • How can investors be ambassadors for water?
 • Biodiversity and Finance – Why and What?
 • Eurosif of 2021 – ”Focus is on Implementation”, a presentation of Eurosif
 • Biodiversity and Finance – How?
 • Välkommen att lära mer om Swesif – Ny som gammal medlem
 • Uppgraderad Hållbarhetsprofil – Presentation, frågor och synpunkter
 • Rundabordsdiskussion om uppsatta klimatmål – Utbyte av erfarenheter och tankar
 • Integrating Sustainability in Investment Analysis – a Swesif/MISUM project

Ladda ner pdf

Previous articleEU:s regeringar godkänner koldioxidskatt
Next articleFrån Eurosif – Februari, mars 2022